Aanmelden Onderwijspoort: De weg naar een stevig fundament (digitale bijeenkomst)

Met dit formulier kun je je aanmelden voor de digitale bijeenkomst Onderwijspoort: De weg naar een stevig fundament. 

Datum: maandag 7 september 2020, 09.30 - 11.00 uur.

Krijgt het primair onderwijs onvoldoende geld? Of kan de sector niet met geld omgaan? Of allebei? Het vereenvoudigen van de bekostiging moet helpen om de inkomsten beter te voorspellen. Maar is het dan eindelijk ook afgelopen met die grote financiële reserves?

Scholen hebben een publieke opdracht, ontvangen publieke middelen en voeren publieke taken uit. Besturen werken dagelijks aan betere verantwoording van de inzet van dit geld, hoe ze dat inzetten en met welke effecten (b.v. met de benchmark). De sector is enorm gemotiveerd om in samenwerking met anderen deze maatschappelijke opdracht goed in te vullen.

Het recente rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey tracht antwoord te geven op de vraag of de bekostiging van het funderend onderwijs afdoende is en of het geld efficiënt wordt besteed. Het geld dat scholen ontvangen, lijkt slechts toereikend om het inspectieoordeel ‘voldoende’ te krijgen. Onze gezamenlijke ambities zouden hoger moeten liggen.

Het rapport is voor ons een goede aanleiding om met u in gesprek te gaan om de weg naar een steviger fundament te verkennen. 

Persoonsgegevens
Bestuursgegevens
1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.