Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Aanmeldformulier informatiebijeenkomst werkplaatsen onderwijsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst werkplaatsen onderwijsonderzoek onderwijsachterstanden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van OCW, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de PO-Raad. Op deze bijeenkomst geeft het NRO meer informatie over de procedure, waar specifiek op gelet wordt tijdens de beoordeling en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Ook delen deelnemers uit een van de huidige werkplaatsen hun ervaringen, suggesties en tips. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 april tussen 16.00 en 18.00 uur op het kantoor van de PO-Raad aan de Aidadreef 4 in Utrecht.