Aanmeldformulier regiobijeenkomsten voorjaar 2020

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor een van de acht regiobijeenkomsten.

Let op! De regiobijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor bestuurders die lid zijn van de PO-Raad.

Vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan regiobijeenkomst@poraad.nl 

Rotterdam: 11.30 tot 12.30 uur
Utrecht: 12.45 tot 13.45 uur
Tijden: 12.45 tot 14.15 uur
18 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.