Aanmeldformulier Werkatelier anders organiseren

Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober vertelt Marjolein Ploegman over haar onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het PO. Voor dit onderzoek zijn de innovaties van tien scholen en twee besturen geanalyseerd aan de hand van een model. Het model is gebaseerd op praktijkervaringen van De School in Zandvoort, die sinds 2003 vergaande en veelomvattende innovaties heeft ontwikkeld en gerealiseerd. In het model worden zes factoren onderscheiden (belemmeringen dan wel voorwaarden), te weten: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak.

Tijdens het werkatelier delen we inzichten aan de hand van het innovatiemodel en krijgt u praktische handvatten om duurzame innovatie in eigen schoolorganisatie toe te passen. 
Let op! Het aantal beschikbare plekken is beperkt, meld u dus snel aan.

Het programma start om 13.00 uur. Om 12.30 is er een inlooplunch. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u hier gebruik van wenst te maken.

2 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.