Cao-bijeenkomst voor SO besturen

De PO-Raad en vakbonden zijn begonnen aan de cao-onderhandelingen voor de CAO PO 2019 en verder. Bent u een schoolbestuur met scholen in het speciaal onderwijs en wilt u meepraten en denken met de cao-onderhandelaars? Dan nodigen we u graag uit voor de bijeenkomst op 8 februari.

 
1 0% 2 Einde 3 100%
Welke thema's ziet u graag aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst?
Op welke vragen wilt u graag antwoord tijdens deze bijeenkomst?
3 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.