Enquête gevolgen herverdeling OAB en 2e jaars bekostiging nieuwkomers

Eerder dit jaar luidde de PO-Raad de noodklok over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft inmiddels toegezegd de effecten te zullen monitoren. LOWAN en de PO-Raad zijn van mening dat je eerst een nulmeting moet doen, om de werkelijke effecten goed in kaart te brengen. Daarom vragen we uw medewerking aan onderstaande enquête. 

Over drie jaar, wanneer de volledige herverdeling van het onderwijsachterstandenbudget is doorgevoerd, zullen we deze enquête herhalen. Dan pas kunnen we met zekerheid vaststellen wat de gevolgen zijn van de herverdeling. Maar ook nu al vormen uw antwoorden belangrijke informatie voor ons om het gesprek te kunnen voeren met het ministerie van Onderwijs: hoe kunnen we de bekostiging zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte in de sector en knelpunten zoveel mogelijk wegnemen?

Praktische info

Invullen van de vragen duurt 5 à 10 minuten. Voor het invullen van de enquête is het nodig dat u de volgende bedragen bij de hand houdt:

  • Uw huidige OAB-budget 2018-2019
  • Uw OAB-budget voor komend schooljaar 2019-2020 (beide bedragen vindt u hier)
  • Uw totale tweedejaarsbekostiging afgelopen schooljaar (zie uw beschikkingen per kwartaal behorende bij uw huidige aanvraag bijzondere bekostiging)
  • Uw tweedejaarsbekostiging voor komend schooljaar 2019-2020 (zie rekentool bijzondere bekostiging)

Vragen? Mail of bel Boudien Bakker-Dekkinga, adviseur Nieuwkomers (06–52858732, b.bakker@lowan.nl)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

LOWAN en de PO-Raad

 
1 0% 2 100%
Gegevens school
Uw budget onderwijsachterstandenbeleid
Uw budget tweedejaars aanvullende bekostiging nieuwkomers
Indien u komende schooljaren méér geld ontvangt
Indien u komende schooljaren minder geld ontvangt
Tot slot
5 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.