Formulier Kennisgemeenschappen

Een kennisgemeenschap bestaat uit een groep mensen, vaak van diverse samenstelling (bijv. scholen en onderzoekers), die regelmatig bij elkaar komen rondom een bepaald thema of thema's met als doel het uitwisselen van kennis en het samen tot stand brengen van nieuwe kennis.

Door kennisgemeenschappen inzichtelijk te maken kunnen scholen en schoolbesturen elkaar gemakkelijker vinden om expertise te delen en visie te ontwikkelen. Maakt u deel uit van een kennisgemeenschap, dan horen wij dat graag. Ook wanneer uw kennisgemeenschap al wordt vermeld, maar er wijzigingen zijn, kunt u dat via dit formulier aan ons doorgeven.

Contactpersoon
15 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.