Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Inventarisatie behoefte en beschikbaarheid devices

Dit formulier is reeds gesloten. Wij danken alle schoolbesturen en scholen voor hun bijdrage. 

Om goed afstandsonderwijs te realiseren hebben leerlingen een device (laptop, tablet of chromebook) nodig. De afgelopen dagen hebben wij prachtige initiatieven in de sector gezien van scholen die devices ter beschikking stellen. Ook heeft de PO-Raad met verschillende besturen gesproken over de beschikbaarheid van devices. Wij zien een enorme daadkracht en energie om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren. De PO-Raad wil graag, onderbouwd door een landelijk beeld, het gesprek voeren met partners, leveranciers, de gemeenten en het ministerie. Daarom is het belangrijk om de problemen, behoefte, bekostiging en beschikbaarheid van devices op landelijk niveau in kaart te brengen. De PO-Raad verzoekt alle schoolbesturen dan ook vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen.