Kennisgroep Kwaliteitszorg 16 september 2021: de monitoring en verantwoording in het kader NPO

De online bijeenkomst van de komende Kennisgroep Kwaliteitszorg staat in het teken van de monitoring en verantwoording in het kader van het NPO. 

We starten om 10.00 uur en sluiten af om uiterlijk 12.00 uur.  Samen met PO-Raad collega Annemarie van Groenestijn (zij is mede verantwoordelijk voor alle NPO thema’s binnen de PO-Raad) willen we jullie informeren en met jullie in gesprek gaan over dit onderwerp. We zijn erg blij dat we Annemieke Kolle en Marijn Kippers van het ministerie van OCW bereid hebben gevonden om ons over de laatste stand van zaken te informeren. Het zal daarbij gaan over de monitoring op sectoraal niveau (waarop, waarom, hoe; wat merken scholen besturen daarvan) en over de vraag wat schoolorganisaties moeten aanleveren aan monitorings- en verantwoordingsinformatie. 

3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.