Vragenlijst Benchmark

 

 

De PO-Raad en VO-raad verkennen de mogelijkheid van een benchmark. Doel van de benchmark op bestuursniveau is het onderlinge leren te stimuleren, handvatten te bieden voor gesprekken over besteding van onderwijsgeld en daarnaast een feitelijk onderbouwd sectorbeeld te schetsen. Op dit moment werkt organisatie-adviesbureau Turner verschillende scenario’s uit om te komen tot een succesvolle sectorale benchmark.

Wil je meedenken over de benchmark? Naast het bezoeken van een van de regiotafels, kun je ook deze vragenlijst invullen. De PO-Raad ontvangt graag input van schoolbestuurders.

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 15 juni. Het invullen kost gemiddeld 10 minuten.

Aan het eind van de vragenlijst kun je eventueel opmerkingen kwijt. Om de antwoorden te bevestigen, moet je aan het einde van de vragenlijst op 'Indienen' klikken.

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.