Online bijeenkomst

Webinar Privacyconvenant 

29 september 2022
11:00 - 12:00

Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf
Schoolleiders

Binnen schoolorganisaties worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld en opgeslagen, bijvoorbeeld in leerlingvolgsystemen en digitale leermiddelen. Het Privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst maken het scholen en hun besturen makkelijker om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers. In 2021 en 2022 is er gewerkt aan een nieuwe versie van het convenant en de model-verwerkersovereenkomst.

Sinds de invoering van de AVG (mei 2018) werd er gewerkt met Privacyconvenant 3.0. Sindsdien is de nodige kennis en ervaring opgedaan over het toepassen van die versie binnen het onderwijs. Ook is er meer bekend over jurisprudentie en richtlijnen rondom de AVG. Daarom zijn zowel het convenant als de modelverwerkersovereenkomst vernieuwd: Privacyconvenant 4.0.

Voor de leden van het Netwerk IBP wordt een webinar georganiseerd, dat ingaat op de wijzigingen van versie 4.0 ten opzichte van versie 3.0 en het op proces om tot een versie 4.0 te komen. Ook worden er tips gegeven hoe je nu aan de slag kunt met het afsluiten van verwerkersovereenkomsten en is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden webinar Privacyconvenant

Ben je al lid van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo? Dan hoef je niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen een aanmeldformulier voor het webinar. Nog geen lid, meld je dan aan voor Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor het webinar. 

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo   

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Het Netwerk IBP is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.

Het Netwerk IBP organiseert geregeld bijeenkomsten. Naast de webinars komt het netwerk 3 tot 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten. Aanmelden voor het netwerk is zonder kosten en kan via dit formulier.