AB-lid Bert Tuk: 'Wat doet u eigenlijk precies?'

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op mijn.poraad.nl geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog geeft Bert Tuk een inkijkje in de gesprekken die hij - met name met leerlingen - voert als hij zijn vaste ronde langs de scholen van CSG de Waard maakt.

Bij mijn jaarlijkse ronde langs de scholen van onze stichting volg ik meestal een vast programma. Een schoolbezoek duurt een ochtend, waarbij ik zoveel mogelijk van de school wil zien en mensen wil spreken. Vanzelfsprekend woon ik een les bij, maar zelf wil ik graag voorlezen aan een groep. Vaak mag ik mij uitleven in een kleutergroep en lees ik mijn favoriete prentenboek voor: Rambamboelie. Als de groep enthousiast reageert en de dierengeluiden nabootst, heb ik net zoveel plezier als de kinderen. Het gebeurt soms dat ik bij een later bezoek aan de school word herkend door een kleuter, die dan met een veel betekende blik naar me kijkt en zegt: “Waf, waf, waf.” Dan begrijpen we elkaar, maar moet ik meestal aan de volwassenen wel iets uitleggen.

Wat mij in alle gesprekken opvalt, is dat de leerlingen een realistisch beeld van de school hebben.

Naast de gesprekken met de leerkrachten, de OR, MR en directie staat als vast onderdeel een gesprek met leerlingen op het programma. Inmiddels beschikken de meeste scholen over een leerlingenraad, zodat het selecteren van leerlingen niet meer nodig is. De leerlingen van de raad vinden het meestal spannend zo’n formeel gesprek te voeren, maar na een paar minuten voelen zij zich op hun gemak en komt de spontaniteit terug. Een enkele keer is de leerlingenraad zo goed voorbereid dat zij de aandacht willen vestigen op een punt dat ze na aan het hart ligt.

Leden van de PO-Raad kunnen deze blog hier verder lezen op mijn.poraad.nl. U dient hiervoor ingelogd te zijn.