Boeiend onderwijs

Na ruim 3,5 jaar neem ik afscheid als bestuurder van de PO-Raad. Ik heb het als een grote eer ervaren de sector als één van de bestuurders te mogen vertegenwoordigen. Inmiddels zijn 900 besturen lid die zo'n 6800 scholen en 1.5 miljoen leerlingen representeren.

De PO-Raad heeft een duidelijke positie verworven en dat is in het belang van alle leerlingen in het primair onderwijs. Deze leerlingen hebben recht op boeiend onderwijs. Dat gaat veel verder dan de vraag of het basisonderwijs alleen maar leuk hoeft te zijn of dat er ook saaie, maar nu eenmaal noodzakelijke momenten mogen zijn.

Boeiend onderwijs wordt gegeven door mensen met passie voor hun vak. Die het ambacht verstaan om kinderen verhalen te vertellen waardoor ze de wereld steeds verder ontdekken en leren kennen. Leraren die grote verwachtingen van hun leerlingen hebben en ze weten uit te dagen tot grote prestaties.

Met grote instemming las ik op 18 juni jl. het interview met Monique Volman in de Volkskrant, nieuwe hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA en sinds kort ook de nieuwe voorzitter van de adviesraad van de PO-Raad. Zij pleitte voor een liefdevoller onderwijs. Met haar deel ik de zorg over de almaar toenemende verantwoordingscultuur en een eenzijdige focus op het gebruik van toetsen (is een toets niet allereerst bedoeld als instrument voor de leerkracht als reflectie op het eigen handelen?). Wil Nederland zijn positie als kennisland versterken dan zullen de basisvaardigheden vanzelfsprekend op orde dienen te zijn, maar bovenal hebben we mensen nodig die creatief zijn, kritisch kunnen denken, samenhang kunnen zien als systeemdenkers, risico durven nemen en probleem oplossend vermogen hebben. Dat begint bij goed opgeleide en gemotiveerde leraren die vertrouwen en ruimte nodig hebben om met hun team, schoolleider en bestuur voortdurend te blijven werken aan boeiend onderwijs van een goede kwaliteit. Dat vraagt om een duurzame ontwikkeling waarin de omgeving van het onderwijs stevig wil investeren.

Een krachtige sectororganisatie weet een sterke interne dialoog te verbinden tot een krachtige gedeelde visie. En met die gezamenlijke inzet zijn we in staat de juiste condities te creëren voor boeiend onderwijs!

René van Harten

_______________

Per 1 augustus a.s. treedt René van Harten in dienst als directeur-bestuurder van de Stichting Lek en IJssel te IJsselstein, Vianen e.o.

Op 30 augustus is er op de bijeenkomst 'De opbrengst van het samenspel tussen ouders en school' gelegenheid om afscheid te nemen van René van Harten als bestuurslid van de PO-Raad.