Gezond verstand

Kete KervezeeIn de eerste weken van 2012 was er veel nieuws over het onderwijs. Het SCP was kritisch over de opbrengst van investeringen in onder andere het onderwijs, wij hebben een bestuursakkoord voor het primair onderwijs gesloten en er is veel gesproken over Passend onderwijs, maar de Tweede Kamer heeft het debat over Passend onderwijs uitgesteld.

Ik kon in verschillende media mijn ongenoegen over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' laten horen. Het was vooral de politieke betekenis die de auteurs aan hun rapport gaven, die bij mij verkeerd viel. Hoe kunnen zij zeggen dat een bezuinigen op onderwijs met de zogenaamde kaasschaaf geen verschil maakt voor de kwaliteit van het onderwijs. Ik weet zeker dat een bezuiniging op het primair onderwijs ernstig nadelig zou zijn voor de onderwijsbasis van de kinderen. De onderzoekers kijken in hun rapport iets teveel naar de kale economische cijfers. Ze vergeten dat het primair onderwijs vanuit een behoorlijke achterstand kwam qua salariëring. Als we daar niets aan hadden gedaan, dan was het beroep van leraar gedevalueerd en onaantrekkelijk geworden. De grote verliezers daarvan waren de leerlingen geweest. Door een toenemend lerarentekort zouden zij steeds vaker te maken hebben gehad met klassen zonder bevoegde leraren. Dan was Nederland pas echt te klein geweest.

Een ander punt dat ik met betrekking tot het SCP-rapport heb aangekaart is de kleinschaligheid en nabijheid van scholen. We hebben in Nederland een politieke en maatschappelijke keuze gemaakt met betrekking tot het onderwijs: ouders moeten keuzevrijheid hebben én op elke 5 à 6 km2 staat een basisschool. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan en als gevolg van krimp wordt die prijs de laatste jaren steeds hoger. Nadat ik het punt van schoolnabijheid en de kosten daarvan bij Pauw&Witteman had benoemd, kreeg ik veel reacties van mensen die dachten dat ik ook tegen de vrijheid van onderwijs zou zijn. Dat is zeker niet het geval. Je kunt echter niet kort door de bocht stellen dat scholen niet doelmatig zijn (zoals SCP heeft gezegd) en dat schoolbesturen niet met geld kunnen omgaan (zoals de Commissie Don heeft gezegd).
Dat is geen 'fairplay' naar de schoolbesturen. Dit laat natuurlijk onverlet dat je altijd als samenleving de vraag mag stellen wat er met het belastinggeld gebeurt.

Passend onderwijs ja, bezuiniging nee

De PO-Raad staat helemaal achter het principe van Passend onderwijs. Wij blijven ons echter zorgen maken over de invoering ervan. Er zijn te weinig tijd en middelen beschikbaar om een verantwoorde invoering te kunnen garanderen. In de Tweede Kamer leek de bezuiniging een gelopen race. De afgelopen week is er toch weer beweging gekomen op dit gebied. De Tweede Kamer heeft het debat over de wetgeving rond Passend onderwijs opgeschoven. Daarvóór komt er nog een extra rondetafelgesprek. Het is goed om te merken dat de Tweede Kamer het onderwerp nog een keer wil bespreken. Wim Ludeke zal namens het primair onderwijs deelnemen aan dit gesprek.

Vooruitlopend op dit gesprek hebben de vakbonden aangekondigd dat zij een staking gaan organiseren tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad onderschrijft de doelstellingen van deze acties. Wij hebben onze eigen zorgen onlangs in een brief weer onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Daarnaast gaan we opnieuw het gesprek aan met de Kamerleden en rekenen op hun gezonde verstand van en hun liefde voor goed onderwijs voor elk kind.

Kete Kervezee