Goed bestuur: de pot goud aan het einde van de regenboog?

De sector primair onderwijs maakt een ontwikkelingssprong. De schoolbesturen, waar steeds meer vernieuwingskracht van de sector komt te liggen, zijn zich aan het professionaliseren. De PO-Raad maakt veel werk van de professionalisering van het bestuur.

Samen met de leden hebben we de Code Goed bestuur PO ontwikkeld. We weten uit een monitor dat deze Code werkt in de praktijk van het besturen. Dat hoorden we ook terug op de werkconferentie Goed bestuur die de PO-Raad onlangs in Eindhoven had georganiseerd. De Code blijkt te werken als een handreiking, of als 'checklist', voor schoolbesturen en toezichthouders.

Op de conferentie hebben we schoolbesturen in workshops concrete handvatten aangeboden bij het vormgeven van Goed Bestuur in de praktijk: onder andere de handreiking Sturen en toezien op onderwijskwaliteit. Die geeft antwoord op de cruciale vraag: hoe weet je als bestuur, of als toezichthouder, of de kwaliteit op orde is van de scholen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Deze brochure is deze week naar de schoolbesturen verzonden.

Die Code Goed bestuur wordt enorm belangrijk voor onze sector. Want als de Code breed geïmplementeerd is en nageleefd wordt, kunnen we aan de politiek en de samenleving laten zien waar de sector voor staat. Dan maken we de kwaliteitsslag zichtbaar die de sector zelf heeft ingezet.

Het project Goed bestuur is geen formeel traject, het is een inhoudelijk kwaliteitstraject.

Een mooi onderdeel van dit traject is de ontwikkeling van een visitatiestelsel. Bestuurders kunnen op collegiale wijze het bestuurlijk handelen bij elkaar toetsen – volgens een vaste methodiek en met professionele begeleiding en ondersteuning. De pilot met 4 schoolbesturen is net van start gegaan. Ik was aangenaam verrast door het enthousiasme van de 4 schoolbestuurders die hun nek uitsteken in deze pilot. Kijkt u voor alle activiteiten op het gebied van Goed bestuur ook eens op www.goedbestuur.poraad.nl.

Ons project 'Eerst kiezen, dan delen' hangt nauw samen met het project Goed bestuur. Bij dit project staat de optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid centraal. Ook hier is er sprake van professionalisering van het bestuur. Bepaalt de begroting het beleid, of bepaalt het beleid de begroting? Door middel van een hoop vrij beschikbare instrumenten (deskundigheidsprofielen, good practices, zelftest, basisboek), nemen we iedereen zoveel mogelijk mee in onze ontwikkeling.

Op deze manier komt het moment dichterbij dat we kunnen spreken van Goed bestuur in onze sector. Geen pot goud onder de regenboog, maar bereikbaar voor ons allemaal.

Files for this blog post

  • Text