Hans Kelderman: 'Vragen'

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op mijn.poraad.nl geven zij hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog gaat kersvers AB-lid Hans Kelderman, voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting, in op vragen rondom passend onderwijs. Zijn boodschap: passend onderwijs gaat werken, maar niet met 'elke leerling zijn eigen bijsluiter'.

Alle scholen van ons bestuur hebben op hun website een pagina: ‘Vraagt u maar’. Ouders die een vraag hebben kunnen deze digitaal stellen en er wordt met een returnmail gemeld dat men binnen twee werkdagen antwoord krijgt. Ouderbetrokkenheid! De directeuren hebben instructie gekregen dat er binnen die twee dagen ook een antwoord gestuurd moet worden. Er is aan hen ook ondersteuning geboden: ‘Als je twijfelt hoe je het beste kunt antwoorden, bel dan even naar het bestuurskantoor, we helpen je!’

Het was even wennen, na 1 augustus 2014. Voor directeuren, maar ook voor het bestuursbureau. Vragen in de trant van ‘hoeveel gym geven jullie?’ of ‘doet u ook staatsexamens?’ maakten plaats voor vragen als:

  • 'Hoeveel handen heeft u in de klas?'
  • 'Mijn kind heeft belangstelling voor accordeonspelen, hoe sluit u op die belangstelling aan binnen uw lessen in exacte vakken?'
  • 'U moet de ontwikkeling van Jamir volgen. Hij zit nu al in groep 5 van de basisschool. Gaat hij nu volgens het OPP en zijn uitstroom-ontwikkelingsprofiel nu wel of niet naar het gymnasium?'

Passend onderwijs gaat werken, maar niet met 'elke leerling, zijn eigen bijsluiter'.

Leden van de PO-Raad kunnen deze blog hier verder lezen op mijn.poraad.nl. U dient hiervoor ingelogd te zijn.