In gesprek met leden van de PO-Raad

Afgelopen week hebben we met de leden van de Raad van Toezicht de agenda en stukken voor de komende Algemene Ledenvergadering besproken. De ledenvergadering vindt plaats op 4 juni aanstaande in Utrecht. Via onze website kunt u zich al aanmelden voor deze vergadering.

Er liggen een paar belangrijke stukken voor in de Algemene Ledenvergadering. We gaan verder met de leden vooruitkijken naar de nabije en verdere toekomst van de PO-Raad: wat gaan we doen en hoe gaan we dit met elkaar bereiken? Zoals velen wellicht al weten, willen we daarmee bereiken dat het primair onderwijs een eigen beleidsagenda krijgt. Wat vinden onze leden belangrijke onderwerpen om de komende tijd aan te werken. Daarnaast bespreken we de inrichting van de vereniging. Op dit moment hebben we inhoudelijke en regionale netwerken, maar ook andere vormen van kennisdelen willen we gaan toepassen.

In de ledenvergadering kijken we ook naar het eerste jaarverslag van de PO-Raad met de jaarrekening over 2008. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt om de jaarrekening rond te krijgen. Dit proces heeft onze interim-controller belangrijke informatie gegeven voor het verder uitwerken van de administratieve organisatie van de PO-Raad. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2008 vastgesteld en zal deze op 4 juni ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

De afgelopen weken hebben we op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten gehouden over de functiemix. Simone Walvisch gaf met Wim Rongen, hoofd P&O van de Almeerse Scholengroep, een toelichting op de achtergronden en het toepassen van de functiemix. Met name de bijeenkomst in Utrecht afgelopen dinsdag was zeer druk bezocht. De bezoekers van de bijeenkomsten waren enthousiast over de combinatie van theoretische achtergronden en de praktijkervaring. Aan de hand van de vragen tijdens de bijeenkomst gaan we nu snel de belangrijkste vragen en antwoorden over de functiemix op onze website zetten. Verder lijken nog meer leden behoefte te hebben aan extra bijeenkomsten. U kunt aan Heleen Boonstoppel laten weten dat u belangstelling hebt voor zo’n bijeenkomst over de functiemix. We zullen dan op korte termijn een nieuwe bijeenkomst plannen.

Deze week bezocht ik zelf een groep bestuurders in Limburg. We spraken over de demografische ontwikkelingen in deze regio. Voor het eerst krijgen we te maken met een forse krimp van het leerlingenaantal. Deze ontwikkeling heeft niet alleen een grote impact op het onderwijs maar heeft op tal van terreinen grote betekenis. De bestuurders hebben een gedegen rapport opgesteld en we hebben goede afspraken kunnen maken over de rol die de PO-Raad hierin kan spelen. Later deze week bezoek ik samen met Kete Kervezee een groep bestuurders in Noord-Nederland waarbij ook de demografische ontwikkelingen op de agenda staan.

Tot slot hebben we vanmiddag met de beleidsmedewerkers het programma voor de komende bijeenkomsten met de éénpitters in de regio besproken. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. De vooraankondiging staat op onze website.

Velen zien nu uit naar een aantal welverdiende vrije dagen. Ook de Po-Raad is een aantal dagen gesloten (van 30 april t/m 5 mei). Daarna is ons kantoor weer bereikbaar en rond 13 mei kunt u weer een volgende weblog van ons verwachten.

Als u verder nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons natuurlijk mailen. Maar ik nodig u ook van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering van 4 juni. Met uw inbreng kunnen we het primair onderwijs nog beter op de kaart zetten.

René van Harten