Joan van Zomeren: 'Juf Babs, zij maakt het verschil...'

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog kijkt Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur bij Stichting Innovo in Zuid-en Midden-Limburg, naar kindermishandeling. Haar boodschap: voor kinderen die thuis niet vanzelfsprekend veilig zijn valt nog veel te doen. Het gaat goed, er gebeurt al veel, maar het moet nog beter.

Ongeveer een jaar geleden werd ik uitgenodigd door de Gouverneur (zo noemen wij de Commissaris van de Koning in Limburg) om te participeren in een groep met als doel het percentage kindermishandeling in de Provincie Limburg omlaag te brengen. Een groep ambassadeurs bestaande uit wethouders, burgemeesters, jeugdzorg, politie, justitie en onderwijs. Ook werd ik uitgenodigd om toe te treden tot de landelijke koplopers groep onderwijsbestuurders in het primair onderwijs over dit belangrijke thema onder voorzitterschap van bestuurder Niko Persoon.

Beide platforms hebben mij enorm de ogen geopend. Natuurlijk wist ik van kindermishandeling en van directeuren en IB-ers die er ‘s avonds wakker van liggen. De feiten en cijfers spreken voor zich. In Zuid-Limburg hebben we een conferentie georganiseerd voor 18 gemeenten en alle partijen die te maken hebben met kindermishandeling. Doel van de conferentie was ontmoeten, verbinden en delen van kennis. We hebben een prijs uitgereikt aan juf Babs, een kleuterjuf die al 40 jaar op een school in een achterstandswijk in Heerlen werkt; zij biedt zowel de leerlingen als de ouders structuur.

Juf Babs: een lieve 'pitbull'

Juf Babs is een lieve ‘pittbull’ die niet doorbijt en ook niet loslaat.

Leden van de PO-Raad kunnen deze blog hier verder lezen op Mijn PO-Raad. U dient hiervoor ingelogd te zijn.