Kete Kervezee: ALV dinsdag 27 november

Volgende week zal Frank Kalshoven op de Algemene Ledenvergadering (ALV) als gastspreker optreden. We hebben hem uitgenodigd, omdat het altijd van belang is als bestuurders je eigen tegenspraak te organiseren. Ik verwacht dan ook dat hij met zijn zakelijke en kritische blik ons een spiegel zal voorhouden en ben benieuwd hoe hij het primair onderwijs zal plaatsen in de brede maatschappelijke situatie. Dat het primair onderwijs een breed maatschappelijk thema is hoef ik u niet te vertellen en daarbinnen is het vraagstuk krimp ongetwijfeld één van de meest urgente problemen . Ik verwacht dat Frank Kalshoven zijn economische licht ook hierover zal laten schijnen: de Argumentenfabriek heeft in opdracht van de PO-Raad een feitenkaart ontwikkeld rond het thema krimp, die op de ALV gepresenteerd zal worden door Anouk Mulder, projectleider van de Argumentenfabriek. De kaart biedt bestuurders bij krimp handelingsscenario's om effectief te kunnen optreden.

De Algemene ledenvergadering is bij uitstek een moment waar u, als lid van de vereniging, uw stem kunt laten horen over de gang van zaken binnen uw vereniging. We weten dat veel leden te maken hebben met grote druk op hun begroting en daarom kijken wij ook hoe we ook als PO-Raad efficiënter en effectiever kunnen samenwerken met de profielorganisaties en de AVS. We hebben deze organisaties uitgenodigd om te onderzoeken hoe concrete samenwerking van onderaf tot stand kan komen. De agendastukken van de ALV zijn de deur uit en leden kunnen daarin het nodige lezen over dit onderwerp. Daarnaast willen we ook vanuit het belang van doorgaande leerlijnen de samenwerking met de VO-raad versterken, zowel inhoudelijk als organisatorisch in de backoffice. We willen de eenheid in de sector versterken door één stem te laten horen naar buiten toe. Daarnaast willen wij met de profielorganisaties en AVS afspraken maken in welk opzicht wij complementair aan elkaar zijn, zonder afbreuk te doen aan de verscheidenheid die zo kenmerkend is voor onze sector. Graag bespreken we op de ledenvergadering de mogelijkheden: de leden hebben het voor het zeggen.

Wat deze keer níet als apart punt op de agenda van de ledenvergadering staat, maar waar ik u graag alvast over informeer, is de voortgang van PO-Raad 2.0. Op de vorige ALV is daarvoor het startsein gegeven: we zijn druk bezig om de vereniging verder uit te bouwen: de rol van de leden wordt versterkt door meer betrokkenheid en interactiviteit. De vereniging krijgt een bestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de PO-Raad. Leden hebben zich tot 26 oktober kunnen melden en de wervingscommissie voert momenteel gesprekken met de kandidaten. Op 1 april volgend jaar is de vernieuwde en versterkte PO-Raad een feit.

Ik hoop dat u allemaal kunt komen om mee te denken en te praten over de toekomst van de vereniging. We hebben de afgelopen 4,5 jaar als PO-Raad veel bereikt en met alle plannen voor verandering gaan we een aantal punten nog beter aanpakken. We zien u graag.

Kete Kervezee
Voorzitter