Kete Kervezee - Verkiezingen: kost gaat voor de baat uit

Spannende ontwikkelingen in de politiek

We keken met de nodige spanning naar het Catshuis: met welke maatregelen zouden de regerings- en gedoogpartijen naar buiten komen? Maar vrij onverwachts liepen de onderhandelingen stuk en binnen een week hadden we een demissionair kabinet, een stabiliteitsakkoord en nieuwe verkiezingen op 12 september. Het beste nieuws van die week was natuurlijk het volledig schrappen van de bezuiniging op Passend onderwijs. Dit maakt de invoering van Passend onderwijs een stuk beter realiseerbaar. Passend onderwijs blijft een ingrijpende stelselwijziging, maar wij geloven in de voordelen ervan. De PO-Raad blijft zich daarom inzetten, zodat de scholen de wijzigingen zo goed mogelijk kunnen doorvoeren.

Financiële zorgen

De PO-Raad blijft benadrukken dat met het schrappen van de bezuiniging op Passend onderwijs niet alle financiële zorgen van onze sector zijn weggenomen. Uit geluiden van onze leden horen we dat de financiële situatie penibel is. De afgelopen jaren zijn de kosten harder gestegen dan de vergoedingen en dat wordt steeds meer zichtbaar in de praktijk. Daarbij komt dat veel schoolbesturen hebben geprobeerd om zoveel mogelijk leraren voor de klas te houden. Dat is nu niet meer houdbaar. Er zullen leraren ontslagen moeten worden.
Dit wordt in regio's, die te maken hebben met een teruglopend leerlingaantal (krimp), nog verder versterkt.

Door de nullijn voor onder andere leraren wordt het beroep van leraar niet aantrekkelijker. De leraren verliezen koopkracht en kunnen in andere sectoren mogelijk meer verdienen. We lopen het risico dat we de beste leraren daardoor verliezen voor het onderwijs en dat zou erg jammer zijn. In het stabiliteitsakkoord wordt gelukkig wel 75 miljoen euro extra uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken.

Investeren

Onze inzet voor een nieuwe regering blijft: investeren in het onderwijs. Wij begrijpen echter dat de financiële crisis dat niet zonder meer mogelijk maakt. De komende tijd zullen we de verschillende politieke partijen informeren over oplossingen die ons voor ogen staan. Hoe kunnen ze de professionaliteit van het onderwijs in Nederland verder verbeteren? Hoe kunnen ze de doelmatigheid van het onderwijs vergroten? Hoe kunnen ze het beroep leraar aantrekkelijker maken? Et cetera. Wij willen daarbij vooral ook de kennis en ervaring uit de praktijk van onze leden gebruiken.

Het afschaffen van een bezuiniging is goed, maar niet voldoende om Nederland in de top 5 van de wereld te brengen. De kost gaat voor de baat uit. Ik verwacht daarom dat veel politieke partijen zich bij de verkiezingen gaan profileren op het gebied van onderwijs, in het belang van de democratie, de sociale cohesie en de economie. We hebben dan op 12 september wat te kiezen. Iedereen maakt daarbij natuurlijk haar of zijn eigen afwegingen, maar laten we ons in ieder geval realiseren: 'if you think education is expensive, try ignorance'.