Lerende organisatie

De boodschap van onze leden was duidelijk. De voorgenomen bezuinigingen van 300 miljoen op Passend onderwijs gaan echt te ver. De leden van de PO-Raad geven aan dat we een dergelijke bezuiniging niet kunnen accepteren vanuit onze professionele verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december hebben we uitgebreid gepraat over de bezuinigingen.

Schoolbesturen, schoolleiders en leraren zijn bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarvoor zijn investeringen nodig. We hebben daarom een motie gemaakt en roepen alle schoolbesturen, vakbonden, ouderorganisaties en andere onderwijsorganisaties op om zich samen met ons te verzetten tegen deze bezuinigingen.

Bondgenoten
Het is belangrijk dat we de acties voeren samen met bondgenoten. Daarmee kunnen we namelijk veel meer gewicht in de schaal leggen. Het gaat er namelijk niet om dat schoolbesturen te weinig geld hebben, maar dat de scholen te weinig geld krijgen om Passend onderwijs verantwoord in te voeren en daardoor niet de kwaliteit kunnen garanderen die nodig is om alle leerlingen goed onderwijs te geven. Dat is een belang van alle organisaties en ook van ouders.

De komende tijd zullen we met de andere organisaties overleggen over de vorm en inhoud van de acties. Het is belangrijk dat we iets bedenken waar iedereen achter kan staan, zodat iedereen ook kan en wil meedoen aan de actie. We kunnen er dan een collectieve beweging van maken en alleen op die manier kunnen we de politiek in beweging krijgen.

Onzichtbaar
De essentie van investeringen in het onderwijs ligt niet bij de schoolbesturen of de scholen, maar bij de leerlingen. In de praktijk zien we daarvan de voorbeelden. Tijdens Hét Congres (het jaarlijkse speciaalonderwijscongres van de LVC3 en LVC4) was ik bijvoorbeeld bij een presentatie van Birsen Basar, een jonge autistische vrouw. Lange tijd was bij haar onduidelijk wat er aan de hand was. Ze was daardoor zeer eenzaam in haar jeugd en werd veel gepest. Pas toen de diagnose autisme was gesteld vielen dingen op zijn plaats en kon ze de problemen gericht aanpakken.

Uit het verhaal van Basar bleek hoe belangrijk het is dat we tijdig een goede diagnose kunnen stellen. Niet om iemand in een hokje te stoppen, maar om iemand een passend onderwijsaanbod te geven gericht op de mogelijkheden. Dat is Passend onderwijs. Door haar wilskracht en doorzettingsvermogen heeft Basar zich er doorheen geslagen. Ik was erg onder de indruk dat ze ondertussen haar HBO-diploma heeft gehaald en een goede baan heeft. Daarnaast geeft ze voorlichting over autisme en heeft een boek geschreven over haar ervaringen: 'Ik wil niet meer onzichtbaar zijn'.

Praktijkverhalen
Onlangs was ik op de jaarlijkse Pegasusconferentie in Boston, USA. De organisatie achter deze conferentie zoekt duurzame oplossingen voor complexe uitdagingen van onze tijd en baseert zich daarbij op de principes van de lerende organisatie.

Andy Hargreaves, een onderwijsdeskundige van het Boston College en één van de sprekers op de conferentie, heeft onderzoek gedaan naar onderwijsveranderingen in verschillende landen. Hij combineerde de praktijkvoorbeelden, die goede resultaten hadden, met ervaringen uit het verleden. Dit resulteerde in een alternatief verandermodel, de Vierde Weg. Het model brengt overheidsbeleid, professionele inbreng en publieke betrokkenheid samen rondom een inspirerende sociale en onderwijskundige missie.

Wij proberen bij de PO-Raad zoveel mogelijk te leren van dergelijke inspirerende verhalen. Daarvoor gaan we naar congressen en brengen we werkbezoeken om boeiende verhalen van onze leden te horen. Daar baseren we het beleid van de vereniging op. Ik nodig u daarom graag uit om met ons mee te praten over deze of andere onderwerpen. U kunt meepraten op de Algemene Ledenvergadering, tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten, maar u kunt ons ook gewoon uw reactie sturen (naar info@poraad.nl).

René van Harten

 

Files for this blog post