Meester Tom Kroon: Aan de stok!

Na een herfstachtige dag ligt het speelplein naast de school waar ik werk bezaaid met bladeren en takken. Met name de takken nodigen kinderen uit tot spel en het opzoeken van grenzen. Dat varieert van 'hoe hoog en hoe ver kan ik een stok gooien' tot Oosterse vechtkunsttaferelen. Afgelopen week was het raak: tijdens een dergelijk gevecht kregen twee kinderen het letterlijk met elkaar ‘aan de stok’. Kind overstuur, leerkrachten met elkaar in beraad.

De gebeurtenis deed veel stof opwaaien binnen het schoolteam. Er ontstonden twee kampen. Kamp ''tegen'' vroeg zich hardop af waarom we dit niet verbieden. Sommige kinderen zijn (onbewust) een gevaar voor anderen en zichzelf. Bovendien ontbreekt het bij een groot deel van de kinderen aan zelfbeheersing, coördinatie en gevoel voor afstand. Kamp ''voor'' was van mening dat kinderen experimenteel, creatief en fantasierijk zijn ingesteld. Kunnen we kinderen niet begeleiden bij dit spel om de zelfregulering, concentratie en samenwerking door te ontwikkelen?

Deze gedachtewisseling volgde ik met grote interesse. Het gaat voor mij namelijk over iets fundamenteels. Wat is het doel van school? Wat willen wij kinderen meegeven? Als volwassenen zijn wij vaak geneigd om te kijken naar wat kinderen niet kunnen in plaats van wat kinderen wel kunnen. Op welke wijze kunnen wij kinderen in deze situatie laten groeien? Door de stokken te verbieden en hierop toe te zien of door kinderen kennis te laten maken met het gebruik van stokken? Ik moest denken aan de documentaire ´Wat is het doel van onderwijs?´. Hierin wordt de school een oefenplek genoemd voor kinderen tussen thuis en de maatschappij. Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar deze verantwoordelijkheid bewust oppakken en mee gaan ontdekken?

Diezelfde middag keek ik naar buiten. Ik zag een collega met een kleuter een interactief stokgevechtsspel spelen. Dit voor het oog van een nieuwsgierige en betrokken kleuterklas. Er verscheen een glimlach op mijn gezicht. Zo kreeg ‘aan de stok’ bij ons op school ineens een andere dimensie.

 

Links bij dit weblog