Meester Tom Kroon: ICT-inspiratie van een Franse wijnhandelaar

Afgelopen zomervakantie sprak ik met Fabrice, een Franse wijnhandelaar, over zijn werk. Opvallend genoeg hoorde ik veel gelijkenis met mijn rol als bovenbouwleerkracht en mijn omgang met ICT in de klas:  ‘Ieder wijnjaar is anders en vraagt om een nieuwe zoektocht. De ene wijn is namelijk niet de andere wijn. Door invloeden kan een wijn anders smaken. Zo zijn er goede jaren en magere jaren’. Ik dacht aan het begin van een nieuw schooljaar. Soms heb je gelijk een klik en feeling met een groep en soms is het even zoeken. Ik besloot Fabrice te vragen hoe hij elke keer weer de beste wijn vindt. Hij zei enthousiast:  ‘Proeven, proeven en nog eens proeven! Achter elke wijn zit een verhaal en dat maakt het bijzonder. Daarnaast proeft een goede wijnhandelaar veel wijn, volgt cursussen en opleidingen. Je leert onder meer over druiven, grondsoorten en weersomstandigheden. Je wilt leren, want wijn blijft zich ontwikkelen’.  

Alweer even geleden las ik een onderzoek waaruit blijkt dat door ICT-gebruik in school de motivatie om te leren bij kinderen toeneemt, leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Dat komt omdat leerlingen in eigen tempo en op eigen niveau kunnen oefenen, wat het leerproces voor hen (en de leerkracht) meer beheersbaar maakt. Dit klinkt mooi, maar ik merk dat de uitvoering niet voor iedere leerkracht vanzelfsprekend is.  

Het enthousiasme van de wijnhandelaar zou ik graag zien bij meer leerkrachten als het gaat om digitalisering van het onderwijs; leerkrachten die met passie onderzoeken welk aanbod er bij de klas van dat jaar aansluit. Die zich verdiepen in de digitale lesprogramma’s en die de lesdoelen ervan scherp hebben. Binnen het onderwijs staat doorontwikkeling van vakbekwaamheid centraal.
Soms merk je dat kinderen of collega´s anders gebruikmaken van ICT en digitale media dan jij. Gebruik dit! Vraag hoe iets werkt en ingezet kan worden. Wij verwachten van kinderen dat ze onderzoekend kunnen leren, laten we deze houding dan ook zelf uitstralen. Onder onderzoekend leren verstaan we lesvormen waarbij leerlingen in meer of mindere mate vrij zijn om zelf een antwoord te zoeken op een vraag, informatie te vinden over een onderwerp, inzicht te verwerven over een begrip of vaardigheden te ontwikkelen. Vaak gaat het om vraagstukken met meerdere antwoorden, waarbij het proces (hoe de leerling de oplossing bereikt) tot de leerdoelen behoort. ICT kan op dit gebied veel opleveren, maar net als bij overige lesstof geldt dat toepassingen een goed doordacht, didactisch ontwerp vergen en continue aandacht van de leraar.

Ons onderwijsstelsel gaat uit van een positieve pedagogische setting om tot krachtig leren te komen. Zelfs grote digitaliseringscritici als Spitzer (auteur van het boek ‘’Digitale dementie’’, 2013) gaat het er niet om de digitale media te bestrijden of zelfs af te schaffen. Er is zeker sprake van nuttig gebruik. Maar wij moeten als opvoeders en onderwijzers alert zijn op de nadelen die er zijn bij overmatig en onzorgvuldig gebruik. Door te proeven in de klas, scholing te volgen en collega’s te spreken kunnen we met elkaar ICT door ontwikkelen en tot een succes maken in de klas.

Proost, op een goed schooljaar!

Tom Kroon2Foto's: Passie in beeld

Tom Kroon geeft ruim 7 jaar les op obs JP Waale in Gorinchem. Dankzij een aanvullende studie ecologische pedagogiek ontwikkelde hij een brede kijk op kinderen en leren. Het gelukkige kind ziet hij als basis en vervolgens ICT als een middel om tot krachtig en betrokken leren te komen. Samen met collega’s en kinderen gaat Tom graag op zoek naar het effect van ICT op leren met als doel om het onderwijs op school te verbeteren. Meer lezen van meester Tom? Volg hem via www.tomkroon.nl of @Tom_Kroon.