Naar een eigen beleidsagenda

Het ligt er. Het concept voor de eerste eigen beleidsagenda van de PO-Raad. We hebben in het bestuur gesproken over het woordje ‘eigen’. Krijgt dat bij de lezer een positieve betekenis of een negatieve? Betekent het dat we ons alleen maar willen afzetten tegen anderen?

We willen met het woordje ‘eigen’ uitdrukken dat we helderheid willen creëren over de richting die we als sector PO gezamenlijk in willen slaan. Onze opstelling hoeft niet altijd overeen te komen met die van OCW, of van de bonden, of de ouderorganisaties. Iedereen heeft zijn eigen perspectief.

Ons perspectief is dat we denken vanuit onze leden, de schoolbesturen PO. En de taak van de PO-Raad is om onze schoolbesturen goed in positie te brengen, zodat zij optimale onderwijskwaliteit kunnen leveren. Op dat punt van de onderwijskwaliteit willen we natuurlijk graag samenwerken met alle andere partijen, want daar ligt een gezamenlijke, maatschappelijke doelstelling.

Het concept voor de eerste beleidsagenda wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 4 juni aanstaande. Het is de bedoeling dat we in drie groepen over het beleidsdocument gaan praten, want we willen als bestuur zoveel mogelijk feedback krijgen op de richting die we in het document hebben uitgezet. Als u met ons mee wilt praten, kunt u zich hier aanmelden voor de ledenvergadering.

Netwerken voor éénpitters
Om onze leden beter te kunnen bedienen, komen we graag naar de besturen toe. We beginnen volgende week met regionale netwerkbijeenkomsten voor kleine besturen (éénpitters). Op vrijdag 5 juni staan de provincies Gelderland en Zuid-Holland op het programma. We zullen daar vertellen wat er speelt en waar de PO-Raad mee bezig is. We willen vooral ook horen welke vragen leven bij deze kleine besturen en hoe de PO-Raad hen kan ondersteunen. Meer informatie vindt u hier.

Aansluitingsgraad
De PO-Raad bestaat nu 1 ½ jaar. De organisatie staat al veel sterker in de schoenen. Onze landelijke netwerken worden druk bezocht; we krijgen veel input op de beleidsterreinen. Er is één punt van zorg: er zijn nog veel besturen die de kat uit de boom kijken en denken dat ze later nog wel lid kunnen worden van de PO-Raad. Op dit moment vertegenwoordigt de PO-Raad tweederde van het aantal werknemers respectievelijk leerlingen in het primair onderwijs en bijna de helft van de 1.400 schoolbesturen, waarvan de helft éénpitter is.

In de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel governance waarin de regering voorstelt dat de sector PO tot een eigen code goed bestuur komt. Als de PO-Raad geen maximale aansluitingsgraad heeft, zal de politiek die verantwoordelijkheid niet graag bij de sector neerleggen….

We roepen alle schoolbesturen op die nog geen lid zijn, om hun medeverantwoordelijkheid te nemen voor de sector en zich aan te melden.
Als u vragen of opmerkingen hebt over de PO-Raad, kunt u mailen naar info@poraad.nl.

Simone Walvisch