Rinda den Besten: Cao 3.0

Misschien post u wel eens een bericht op Facebook of ziet u uw kinderen dagelijks verwoed digitale vrienden maken. Het is niet ondenkbaar dat u via uw Twitteraccount online meediscussieert over nieuwtjes en ontwikkelingen in het onderwijs. En terwijl u enkele jaren geleden wellicht nog dacht dat al die digitale vernuftigheden voorlopig aan u voorbij zouden gaan, zit in het voorvakje van uw tas tegenwoordig gewoon een smartphone. Naast de tablet waarop u de krant leest.

Meegaan met de tijd noemt men dat. In dat kader spreken we vaak van ‘moderniseren’. Noem het een modewoord, maar dat doet niets af aan het feit dat de drang om te willen moderniseren vrijwel zit ingebakken in onze maatschappij. Dat er leerlingen zijn die amper les krijgen uit boeken maar leren via de iPad, vinden we niet eens heel opvallend meer. Zelf twitter ik regelmatig en probeer ik alweer een poosje volledig papierloos te werken. Mijn iPad gaat vrijwel altijd met me mee. Ook de PO-Raad zelf probeert zich digitaal te blijven ontplooien. Sinds kort onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we LinkedIn structureler dan nu kunnen inzetten voor inhoudelijke, online discussies.

Kwaliteit en ontwikkeling

Het is belangrijk dat we in het onderwijs ook met de tijd meegaan. Dat betekent heus niet dat alle leerlingen en alle leraren en bestuurders zo'n iPad moeten hebben of LinkedIn moeten gebruiken. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat de kwaliteit van het onderwijs en dus ook van de schoolbesturen goed blijft en zelfs steeds beter wordt. Of dat lukt, heeft, althans op dit moment, weinig van doen met de aanwezigheid van tablets. In dat licht betekent meegaan met de tijd dat het onderwijs niet stilstaat, maar continue in ontwikkeling is. Dan kán het immers ook beter worden.

Bij dat streven past ook de wens van de PO-Raad voor een moderne cao. Een cao 3.0 als het ware, met moderne arbeidsvoorwaarden. En daar praten we dit voorjaar ook op een moderne manier over met de mensen die het aangaat: schoolbestuurders, - leiders, onderwijsondersteuners en leraren.

De afgelopen tijd hebben de PO-Raad en de bonden verschillende regiobijeenkomsten georganiseerd om te horen wat zij belangrijk vinden in een nieuwe cao. Voor het eerst kunnen zij ook – anoniem - online meepraten. Op 22 en 29 mei organiseren we samen met de werknemersorganisaties vier digitale discussiesessies. Stelt u zich voor: U zit lekker thuis op de bank en praat gewoon mee via uw tablet. Bent u aan het werk, of onderweg met de trein? Ook dat is geen probleem. Met enkel een computer en internet tot uw beschikking hoeft u helemaal niets te missen.

Professionalisering

Met alle inbreng gaan we na de zomer de onderhandelingen in. Daarnaast werken we hard aan een nationaal onderwijsakkoord waarmee we ervoor willen zorgen dat onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, zich verder kan professionaliseren. Dat akkoord sluiten, is een mooie kans om de politiek te laten zien dat ze verandering en modernisering in het onderwijs met een gerust hart aan de sector kan overlaten.

Zou het niet mooi zijn wanneer dergelijk modern onderwijs met daarbij behorende moderne arbeidsvoorwaarden net zo ingeburgerd raakt, als die smartphone in het voorvakje van uw tas?

 

Links bij dit weblog