Rinda den Besten: Celebrate talent!

Behalve voorzitter van de PO-Raad ben ik ook voorzitter van de Stichting EYOF: de organisatie die vanaf 14 juli aanstaande de Europese Jeugd Olympische Spelen in Utrecht mag organiseren. Niet zomaar een toernooi, maar een heus Olympisch toernooi, met 2.300 jonge topsporters uit 49 Europese landen die in 9 verschillende sporten tegen elkaar gaan strijden. Met echte Olympische tradities: een openingsceremonie, olympische dorpen, vlaggen, een vlam. Prachtig om aan te mogen werken. Een sportief en gezellig evenement, met als slogan ‘Celebrate Talent’.  

Een mooie nevendoelstelling van dit evenement is om meer jongeren aan het sporten te krijgen. Niet alleen jonge topsporters komen straks dan ook in actie. Inmiddels hebben ruim 15.000 kinderen van basis- en speciaal onderwijs-scholen meegedaan aan de sportdagen die we rondom dit evenement organiseerden. Op zulke dagen blijkt altijd weer: Iedereen heeft talent.

Inspiratie

Ik ben ervan overtuigd dat zien sporten, doet sporten. Topsporters stimuleren kinderen en jongeren om ook hun eigen talenten te laten ontdekken. De passie en tomeloze energie van de jonge topsporters die meedoen aan EYOF, werken inspirerend voor hun leeftijdgenootjes. En ik kan het me goed voorstellen. Wanneer ik zie hoe zij zich inzetten en hoeveel plezier ze erin hebben dát ze hun talenten mogen laten zien, krijg ook ik zin om me flink in het zweet te werken.

Maar om de jeugd gezond te laten opgroeien, is meer nodig dan deze sportieve voorbeelden. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs op scholen bijvoorbeeld is evengoed essentieel. Net als goede gymlokalen en sportvelden en toegankelijk en betaalbaar sporten voor iedereen.

Talentontwikkeling

Ook bij de PO-Raad zijn we bezig met het stimuleren van talentontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om bekwaamheid op het gebied van sport, maar om talent in de brede zin van het woord. Neem passend onderwijs. Ook daarbij gaat het erom dat ieder kind talent heeft, en dat het onze uitdaging is om dit talent aan te boren en tot volle wasdom te laten komen. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd hun talenten kúnnen ontdekken. Want kinderen die zich goed voelen over wat ze kunnen, halen nog veel meer uit zichzelf.

Om dat mogelijk te maken zijn goede schoolbesturen nodig, betrokken ouders, (de opleidingen voor) leerkrachten, gemeentes, sportverenigingen et cetera. Ik ben ervan overtuigd dat we met al deze partijen de juiste dingen kunnen doen om talenten aan te boren en onze jeugd tegelijkertijd gezond en sportief te laten opgroeien. Dat komt hun schoolprestaties uiteindelijk alleen maar ten goede. Of zaken als landelijke Koningsspelen en het derde uur gymonderwijs op scholen daaraan bijdragen, weet ik niet. Volgens mij gaat het in ieder geval om kwaliteit en tijd. En om af en toe een mooi sportevenement; om transpiratie en inspiratie!

Celebrate talent dus!