Rinda den Besten: ‘Een boeiend nieuw schooljaar’

Nu de scholen uit regio’s Midden en Noord op volle toeren draaien en ook regio Zuid bezig is met de laatste voorbereidingen voor hun start volgende week, kunnen we schooljaar 2016-2017 voor geopend verklaren! Ik kijk ernaar uit, want het belooft in verschillende opzichten een ontzettend boeiend en spannend schooljaar te worden.

Allereerst hebben we natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 die de gemoederen de komende maanden zullen bezighouden. In de aanloop hiernaartoe hebben we ons Programma Primair Onderwijs, bestaande uit actiepunten die volgens ons zullen leiden tot goed en toekomstig primair onderwijs voor ieder kind, zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht van de politieke partijen. Onze wensenlijst in een notendop: 1. De beste leraren voor de klas (we hebben ons hier in augustus al flink hard voor gemaakt), 2. Een sterke basisvoorziening en 3. Onderwijs op maat, met ICT. Hopelijk gaan we veel van deze punten terugzien in de verkiezingsprogramma’s die de partijen de komende weken presenteren. En, nog mooier en belangrijker, in het uiteindelijke regeerakkoord.

Het heeft allemaal te maken met wat goed leiderschap anno 2016 inhoudt

Naast de drie thema’s uit ons programma zijn er nog een aantal onderwerpen die een belangrijke rol gaan spelen in het komende schooljaar. Zo zal de sector zich moeten gaan voorbereiden op het nieuwe inspectietoezicht, dat vanaf 1 augustus 2017 in werking treedt. We zijn als PO-Raad overwegend tevreden met deze nieuwe vorm van toezicht, omdat scholen hierin zelf kunnen laten zien wat hun kwaliteit is, ondersteund en bevraagd door hun bestuur. Dit brengt besturen beter in positie. We gaan de komende maand ook starten met een uitgebreidere pilot van het bestuurlijk visitatiestelsel, gericht op professionalisering van schoolbesturen. En tot slot zal de monitorcommissie Goed Bestuur eind 2016 met haar adviezen aan de sector komen.

Of het nu over het nieuwe inspectietoezicht, het visitatiestelsel of Goed Bestuur gaat, het heeft allemaal te maken met wat goed leiderschap anno 2016 eigenlijk inhoudt. Dit thema zal daarom ook naar voren komen op de jaarlijkse conferentie die we aansluitend op onze algemene ledenvergadering in november (de 24e dit jaar) organiseren. En ik mag u alvast de keynotespreker verklappen: Alma Harris. Zij is hoogleraar Educational Leadership aan het Institute of Education in Londen en haar gerenommeerde onderzoekswerk richt zich met name op leiderschapsvraagstukken (‘distributed leadership’) en duurzame organisatieontwikkeling.

Een mooi (sport)boek met dit thema las ik tijdens mijn zomervakantie; ‘Legacy’ van James Kerr.  Het boek gaat over wat The All Blacks, de nationale rugbyploeg van Nieuw-Zeeland, ons kan leren over leiderschap. Een fascinerend verhaal over gedeelde normen en waarden en discipline (tot aan hun befaamde ‘haka’ aan toe’). Enkele lessen: selecteer niet alleen op talent, maar ook op karakter, en je kunt alleen op topniveau blijven functioneren als je continu blijft veranderen.

Over selecteren en leiderschap gesproken, op 24 november gaan we tijdens de ALV ook een nieuwe vicevoorzitter kiezen. Een spannend moment voor onze vereniging en voor mij persoonlijk. Met pijn in het hart moeten we per 1 februari 2017 namelijk afscheid nemen van een van de founding mothers van de PO-Raad: Simone Walvisch. Een tweede Simone gaan we natuurlijk niet vinden. Ik wil de werving & selectiecommissie onder leiding van René van Harten alle succes wensen met hun zoektocht naar een goede nieuwe vicevoorzitter. De sollicitatietermijn is inmiddels gesloten. We vernemen hun resultaat in november.

Overigens belooft het voor mij ook om een andere reden een spannende ALV te worden eind november. Ik hoop namelijk herkozen te worden voor een tweede termijn als voorzitter van de PO-Raad. Hopelijk kan ik rekenen op uw vertrouwen.

Op naar een goed en bevlogen nieuw schooljaar, veel succes!