Rinda den Besten: Passend onderwijs

We zijn weer een belangrijk hoofdstuk verder in de invoering van Passend onderwijs. Op 1 november moesten alle 76 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs een rechtspersoon hebben ingesteld. Ze zijn daarmee formeel opgericht. Een voorwaarde om Passend onderwijs op 1 augustus 2014 goed van start te kunnen laten gaan.  Op een enkele na hebben alle samenwerkingsverbanden nu zo’n rechtspersoon. En ik weet zeker dat ook de overige  verbanden dit op hele korte termijn hebben geregeld. Daar helpen we ze bij.

Daarmee is het boek Passend onderwijs nog lang niet uit. Er zitten nog veel meer van dit soort deadlines aan te komen. Voor 1 februari bijvoorbeeld moeten alle samenwerkingsverbanden een concept ondersteuningsplan voorleggen aan de ondersteuningsplanraad. Voor 1 mei moet dat plan definitief zijn en ingediend bij de inspectie.

Hoewel we wat betreft de voorbereidingen op schema liggen, zijn er ouders en leraren die zich zorgen maken of Passend onderwijs wel op tijd, op 1 augustus volgend jaar, van start kan gaan. Uitstellen die invoering, was de reactie van de SP. Of gefaseerd invoeren, suggereerde ook D66.

Dat een meerderheid in de Tweede Kamer dat niet ziet zitten, daar ben ik blij mee. Juist in het belang van de leerlingen is het zo belangrijk dat we nu doorpakken en alles op alles zetten om Passend onderwijs succesvol van start te laten gaan. Daar werken we hard aan.

Ik zal de laatste zijn die zal zeggen dat dat een makkelijke klus is. Passend onderwijs voorbereiden, is voor alle schoolbesturen een enorme opgave. Des te meer nog voor de besturen in het Speciaal Onderwijs. Zeker in de regio’s die het door de verevening straks met veel minder geld moeten doen. Daar zijn we ons zeer van bewust.

Zorgen

Ik begrijp daarom ook de zorgen van ouders en leraren. De PO-Raad neemt die ook uiterst serieus. Gek is het niet dat sommigen de ontwikkelingen met argus ogen bekijken. Passend onderwijs haalt nu eenmaal een vertrouwd systeem overhoop. En Passend onderwijs gaat over álle kinderen in het primair onderwijs, over kwetsbare en minder kwetsbare leerlingen. Hoe de aanloop naar en de voorbereidingen op Passend onderwijs eruit zien, is voor een deel door de politiek maar ook door het veld bedacht. En daar tussenin zitten de kinderen en hun ouders. Zij weten nog niet hoe hun school precies met Passend onderwijs zal omgaan. Dat maakt hen onrustig. Als ouder wil je zeker weten dat je kind ook na 1 augustus het beste onderwijs blijft krijgen. Zo sta ik er net zo goed in. Ook mijn kinderen krijgen straks met Passend onderwijs te maken.

Dat ouders nog niet precies weten wat ze kunnen verwachten, is vanuit hun oogpunt bezien absoluut vervelend, maar tegelijkertijd niet vreemd. De afgelopen tijd is, zoals het plan ook was, vooral op bestuurlijk niveau aan de invoering van Passend onderwijs gewerkt. Dat is heel belangrijk. Want als het op dat niveau al niet goed in elkaar zit, is het risico dat het in de klas fout gaat, groot.

Ouders & leraren

Maar nu aan de eerste voorwaarden voor Passend onderwijs is voldaan, is het heel belangrijk dat ouders en leraren goed worden geïnformeerd over wat er verder staat te gebeuren. Wij zullen er de komende maanden alles aan doen daarvoor te zorgen. Er zijn schoolbesturen die daar al goed mee bezig zijn. Ik ken een bestuur voor Speciaal Onderwijs in Wijk aan Zee dat iedere drie maanden de ouders uitnodigt om hen bij te praten. En ouders kunnen straks ook zelf betrokken blijven bij Passend onderwijs door bijvoorbeeld zitting te nemen in de ondersteuningsplanraad, een soort medezeggenschapsraad maar dan op het niveau van een samenwerkingsverband in plaats van een individuele school.

We zijn, kortom, op de goede weg, al zijn er nog veel hoofdstukken te gaan. Laten we elkaar één ding beloven: Dat iedereen - schoolbesturen, scholen, ouders, leraren, ondersteuners, politiek – zich meer dan honderd procent zal blijven inzetten om van Passend onderwijs een succes te maken. Onze kinderen verdienen dat. 

Rinda den Besten