Rinda den Besten: Samen

Het doet me goed te merken dat het primair onderwijs beseft dat het weinig uithaalt wanneer iedereen op eigen houtje het onderwijs probeert beter te maken. Ik zie het aan de wil die er is om als sector gezamenlijk zelf de regie te pakken over het onderwijs en ervoor verantwoordelijkheid te nemen.

Nog geen zes jaar geleden gedroeg het primair onderwijs zich nog als kleine zusje binnen de onderwijsfamilie, zei ik ook al in mijn speech op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag. Tot voor kort wist iedereen wat goed voor ons was en hoe we ons moesten gedragen. Het primair onderwijs keek naar OCW wanneer het iets nodig had en wees naar de Inspectie als het als zwak werd betiteld.

Tegenwoordig worden oplossingen uitgewisseld en geven besturen en leraren elkaar feedback. De PO-sector is een volwassen sector geworden met meer zelfvertrouwen.

Algemene Ledenvergadering

Ik zie dat ook aan de constructieve houding van onze leden op de ALV. De sfeer was goed en de overtuiging dat bij ons werk alles uiteindelijk 'om de leerling' draait, leefde bij iedereen. De afgelopen maanden sprak de PO-Raad veel met haar leden over wat de inhoud van haar gelijknamige strategische beleidsagenda moest zijn. Alle leden hebben erover kunnen meepraten en meedenken. Het gevoel dat we als vereniging aan de knoppen zaten, het sámen deden en samen de plannen hebben kunnen maken, heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat de ALV unaniem de agenda goedkeurde. We zullen deze agenda zo snel als kan ook op onze website plaatsen.

Met een sector die als één man de agenda omarmt, hebben we weer een belangrijke stap gezet naar beter onderwijs. Ik zou onze leden willen oproepen dat gevoel vast te houden en te koesteren. Samen sta je immers sterk of op zijn minst sterker. Het is een cliché, maar wel waar.

Solidair

Vergeet daarbij niet dat een vereniging zijn, ook betekent dat je samen de lusten en de lasten deelt. We dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de hele sector. Als er ergens iets niet goed gaat, wat betreft financiën bijvoorbeeld of de invoering van Passend Onderwijs, dan heeft iedereen daar last van.

Een vereniging zijn, betekent ook solidair zijn. Kleine schoolbesturen hebben soms meer behoefte aan informatie en ondersteuning dan grote schoolbesturen. Een vereniging zijn, betekent dat we aan ieders behoeften tegemoet moeten komen.

Elkaar scherp houden, maar ook steunen, dat maakt een vereniging levend. Ook die van ons. Dat is de kracht voor het onderwijs en de leerlingen. En daar draait het om!

Rinda den Besten