Simone Walvisch: Afronden en voorbereiden

Simone WalvischVaak wordt het afsluiten van het schooljaar geassocieerd met het afronden van de lopende zaken. De laatste puntjes op de i zetten en zorgen dat je na de vakantie weer fris aan de slag kunt. Voor de PO-Raad en haar leden staat deze periode echter vooral in het teken van voorbereiden.

De verkiezingen in september bieden kansen om de ambities en wensen van de sector primair onderwijs hoog op de agenda, cq verkiezingsprogramma's te krijgen. Dit is daarom dé tijd om maximaal invloed uit te oefenen in Den Haag. Dit doen we onder andere door te praten met de politici en brieven te sturen naar de Kamer en de fractievoorzitters om duidelijk te maken wat de sector nodig heeft om haar ambities waar te maken.

De lobby is een fenomeen dat bij veel mensen beelden oproept van ondoorzichtigheid. Om de leden toch zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken, houdt onze lobbyiste een Lobby-update bij, waarin wij wekelijks melden wat wij aan lobbyactiviteiten hebben verricht. Wij krijgen namelijk steeds meer grip op lobby. Een voorbeeld hiervan is dat een thema als brede kindcentra, waarop wij ons hevig inspannen, in bijna alle concept-verkiezingsprogramma's genoemd wordt. Ook de problematiek rond krimp heeft een rol gekregen in de verkiezingsprogramma's: zo heeft Arie Slob, fractievoorzitter van de Christenunie, getweet dat de wensen van de PO-Raad ten aanzien van krimp zijn meegenomen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, naar aanleiding van het politiek debat aan het slot van ons congres.

Dat laatste punt, krimp, houdt veel regio's in Nederland bezig. Dat krimp grote gevolgen heeft voor de scholen in het primair onderwijs is inmiddels zo klaar als een klontje. Van de politiek vragen wij om de randvoorwaarden om deze uitdaging het hoofd te bieden, maar wij zijn ons ervan bewust dat krimp ook van de sector zelf innovatieve oplossingen vraagt om de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven waarborgen. Om schoolbesturen te ondersteunen bij het maken van keuzes die onderwijskundig en financieel doordacht zijn, organiseren we na de vakantie een tweetal conferenties 'Tijd voor krimp - Krimp op bedrijfsmatige manier bekeken' onder de vlag van het project 'Eerst kiezen, dan delen'.

U ziet, de onderwijstrein dendert gewoon voort en we zijn dus al hard aan de slag om alle activiteiten van na de vakantie voor te bereiden. Na de vakantie zullen we u verder op de hoogte houden van de resultaten van deze voorbereidingen. Ik hoop dat u tot die tijd een mooie vakantie zult hebben, zodat we er samen met u weer met volle kracht tegenaan kunnen.

Simone Walvisch