Simone Walvisch: De halve waarheid

Simone_WalvischIn mijn vorige weblog heb ik een kijkje in de keuken gegeven van onze lobbyactiviteiten. Onder andere de thema’s brede kindcentra en krimp hebben inmiddels een plek gekregen in verschillende verkiezingsprogramma’s.

De verkiezingsprogramma’s leken allemaal gunstig voor het onderwijs. Iedereen beschrijft het belang van onderwijs voor onze kinderen. Maar we zijn vorige week nogal geschrokken van de cijfers achter de verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de programma’s van de partijen doorgerekend en daar komt een ander beeld uit . Zo blijkt er ondanks de eerder dit jaar geschrapte bezuiniging op Passend onderwijs  dat deze bezuiniging opnieuw wordt opgevoerd (SGP € 100 miljoen en VVD € 200 miljoen). Wat leert de politiek van alle argumenten die tijdens de acties naar voren zijn gebracht?

Er worden meer bezuinigingen voorgesteld. Bij sommige partijen (VVD, CDA en ChristenUnie) staat het onderwijsachterstandenbeleid op de lijst. De berekeningen van het CPB laten ook zien dat de programma’s van de SP en de PVV met een forse bezuiniging op de lumpsum zullen leiden tot klassenvergroting.

Het is waar, sommige partijen stellen ook intensiveringen voor. Daarmee komen ze netto op ‘nul’. Dat lijkt gunstig voor het onderwijs. Maar hoeveel onrust creëert de politiek, als er eerst mensen uit moeten vanwege de bezuinigingen en er vervolgens wordt geïnvesteerd? En dan ook nog in thema’s die de politiek van belang vindt (bijvoorbeeld opnieuw prestatiebeloning bij D66 en VVD).

De politieke partijen spreken de halve waarheid. Ze vinden goed onderwijs van belang, maar ontzien het onderwijs niet. De PO-Raad is van mening dat iedere bezuiniging op het onderwijs slecht is voor de onderwijskwaliteit. In het primair onderwijs gaat 80% van het budget rechtstreeks naar de klas. Bezuinigingen leidt tot minder leraren in de klas en tot grotere klassen.

Alle reden dus om ook in de laatste week voor de verkiezingen in gesprek te gaan met de politici over het onderwijs in ons land. Wat ons betreft is er tot nu toe in de landelijke media nog te weinig aandacht besteed aan het onderwijs. Deze week staan er echter drie debatten op het programma waarin politici het met elkaar én het veld gaan hebben over hun visie op het onderwijs. Vandaag het Nationaal Verkiezingsdebat ‘Van goed naar geweldig onderwijs’ van de Stichting van het Onderwijs, morgen het Politiek debat Noord-Nederland georganiseerd door het basisonderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe, en overmorgen het Lucas Onderwijsdebat. U bent van harte uitgenodigd. Kete Kervezee en ik zullen in elk geval het geluid van de PO-Raad laten horen.

Over een week gaan we naar de stembus. Dan gaan we zien welke kant Nederland opgaat. We hopen dat de politici in Den Haag de juiste keuzes maken op basis van de informatie die we ze de afgelopen tijd hebben aangereikt en we ook de komende week nog zullen doen. Het primair onderwijs heeft hoge ambities en werkt hard om deze te verwezenlijken, maar heeft daarbij wel de juiste randvoorwaarden nodig.

Simone Walvisch