Simone Walvisch: De PO-Raad als regisseur

De leden van de PO-Raad die samen het netwerk Innovatie en ICT vormen, zijn op één punt in elk geval heel duidelijk geweest: Zij willen dat de PO-Raad de regie neemt namens de sector primair onderwijs. Op het gebied van ICT is verschrikkelijk veel te doen; daar is erg veel in beweging en dus ook regie nodig. Op sectorniveau heeft de PO-Raad al eerder twee projecten in gang gezet: Vensters PO en OverstapService Onderwijs (OSO). 

Met Vensters PO zijn we nu een paar jaar bezig, samen met een grote groep bestuurders. Gelukkig wordt Vensters op 11 november aanstaande gelanceerd, want het zichtbaar maken van onze resultaten is nu wel erg actueel geworden. We laten straks zien dat we transparant willen zijn over onderwijskwaliteit, schoolgegevens en eindtoetsscores. Maar dan op onze manier: We laten een breder palet zien aan informatie, omdat we van mening zijn dat kwaliteit méér is dan de gemiddelde uitslag van de Cito-eindtoets.

Kwaliteit en OSO

Het is jammer dat de ‘ranking’ van RTL Nieuws het beeld van de basisschool verengt. In Vensters PO nemen wij de ‘Regeling leerresultaten PO’ als uitgangspunt. Vensters PO zal op basis hiervan geen ranking maken. Het is juist de bedoeling dat in Vensters de gemiddelde uitslag van de eindtoets van een school in breder perspectief wordt geplaatst en daardoor een meer reëel beeld ontstaat over de kwaliteit en het profiel van de school. Het heeft dus zin om als sector de regie te nemen.

Dit geldt ook voor de digitale overstap van de gegevens van leerlingen uit groep acht naar de middelbare school. Met de Overstapservice Onderwijs ofwel OSO, een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk, kunnen scholen hun leerlinggegevens voortaan meer gestructureerd digitaal overdragen. Dat betekent vermindering van de administratieve last, op een veilige manier. Met OSO is er één digitale en veilige standaard voor alle scholen. Zeker nu de ICT-ontwikkelingen zo snel gaan, is het belangrijk dat de sector die touwtjes in handen heeft en blijft nemen.

Basispoort

Vlak voor de zomervakantie werden de schoolbesturen verrast door een brief van de educatieve uitgeverijen en de softwareleveranciers. Zij hebben samen met ondersteunende partijen één stichting gevormd, Basispoort, die de toegang regelt tot digitaal lesmateriaal, toetsen, leerlingvolgsystemen en ook andere administratieve systemen. Per 1 augustus ging Basispoort in werking; er was geen terugvaloptie. Dat was een enorme onderschatting: Op vele honderden scholen ontstond chaos, omdat zij niet bij het lesmateriaal konden of niet konden beschikken over de toetsen.

De PO-Raad heeft de initiatiefnemers van Basispoort aangesproken. Dat heeft er toe geleid dat Basispoort één centrale helpdesk gaat inrichten en alles in het werk gaat stellen om op de kortst mogelijke termijn de problemen te verhelpen. We gaan nog wel met elkaar in gesprek over de langere termijn….

Innovatie en ICT

Het netwerk Innovatie en ICT heeft onlangs een Plan van Eisen vastgesteld dat voorgelegd gaat worden aan de educatieve uitgeverijen. Een aantal leden van de PO-Raad, ondersteund door Kennisnet, gaat het gesprek aan met de educatieve uitgeverijen. De kern van het Plan van Eisen is dat we willen dat er ‘slanke lesmethoden’ worden ontwikkeld: kernprogramma’s met losse modules die adaptief leren mogelijk maken.

ICT biedt veel mogelijkheden voor individuele leerlijnen, voor onderwijs op maat. Als het aan de PO-Raad ligt, pakken we de regie om dat te bereiken.

Simone Walvisch

Links bij dit weblog