Simone Walvisch: Manoeuvreren

't Kan verkeren.... In de zomer van 2013 voerde de PO-Raad nog een campagne om bij politiek en media aandacht te vragen voor de financiële nood in het primair onderwijs. Naast de krimp van het leerlingenaantal leidden stille bezuinigingen tot ontslag van een groot aantal leraren en tot grotere klassen. Als we nu kijken naar de bereidheid die de politiek heeft om in het onderwijs te investeren, mogen we zeker niet klagen. 

In het Regeerakkoord was onderwijs al de enige sector waar geld bij kwam, maar wel onder de voorwaarde dat de sector in de CAO de bapo zou afschaffen. Bij het Herfstakkoord is opnieuw extra geld beschikbaar gesteld. Op de valreep van 2013 is een deel van dat geld aan de lumpsum van de schoolbesturen toegevoegd, bestemd voor 2014. Dat heeft het onderwijs wat lucht gegeven: Het voorkwam dat nog meer leraren de deur zouden worden gewezen. En we hebben begrepen dat zonder dit extra geld verschillende scholen en hun besturen echt in de problemen zouden zijn gekomen.

Politiek en PO-Raad

Er is geen reden tot klagen, maar is er reden tot juichen? Nog even niet. We hebben nog een weg te gaan. 

Extra geld schept namelijk ook verplichtingen. De samenleving wil zien dat zij waar voor haar geld krijgt. Die uitdaging gaan we graag aan. De PO-Raad is met haar leden in gesprek over een volgende stap in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Daarnaast zijn de extra middelen vanaf 2015 onderdeel van de politieke onderhandelingen in Den Haag. Daardoor was lange tijd onduidelijk waaraan het nieuwe geld besteed moest worden. De laatste tijd druppelen berichten over de doelen binnen: geld voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, geld voor conciërges en klassenassistenten, geld om zittenblijven te voorkomen. Zo werkt de politiek nu eenmaal: de verschillende partijen die het Herfstakkoord mede mogelijk hadden gemaakt, wilden hun achterban uiteraard laten zien wat op hun conto kon worden geschreven.

Lumpsum

Maar daarmee is nog niets gezegd overde manier waaropdat geld naar het veld gaat! Wat de PO-Raad betreft gaat het geld in de lumpsum, om schoolbesturen de ruimte te geven om die keuzes te maken die het best bij de eigen situatie passen. Dan zal OCW wel afspraken willen maken over de te bereiken doelstellingen. Dat is okee.

Dat gesprek voeren OCW en de PO-Raad in het kader van een te sluiten bestuursakkoord voor het PO. Het extra geld is pas vanaf 2015 beschikbaar - en het komt pas beschikbaar na een bestuursakkoord.  We zoeken met OCW naar een gezamenlijke lijn, uitgaande van wat  goed is voor het onderwijs. Ons eigen richtpunt is wat we ons tot doel hebben gesteld in onze kersverse eigen Strategische Beleidsagenda ‘Om de leerling’. We willen nieuwe stappen zetten naar nog beter onderwijs, zonder dat dit betekent dat er allemaal nieuwe regels over de besturen worden uitgestort.

Wij zijn in al onze netwerken in gesprek met de leden over onze inzet bij dat bestuursakkoord. Zodat het niet uit de lucht komt vallen, maar een vervolg is op alle goede initiatieven waar onze sector nu al mee bezig is.

Puzzel 

Al die akkoorden grijpen dus op een bepaalde manier in elkaar waardoor er pas volledige helderheid komt, wanneer alle stukken van de puzzel in elkaar vallen. Zo kan het bestuursakkoord pas worden gesloten, als er een nieuw CAO ligt waarin een oplossing is gevonden voor duurzame inzetbaarheid.  Alle partijen zijn er dus samen voor verantwoordelijk dat het beloofde geld tastbaar geld wordt en dat iedereen in het primair onderwijs weet waar hij aan toe is.

Het is wat manoeuvreren …..

Simone Walvisch