Simone Walvisch: Spannende tijden

Het was een feestelijke dag, maandag 11 november: de dag waarop Vensters PO werd gelanceerd. Onder toeziend oog van veel geïnteresseerden drukte staatssecretaris Sander Dekker op de enterknop en zette www.scholenopdekaart.nl online.

Het was druk op de Utrechtse basisschool De Schakel waar die aftrap plaatsvond. Er waren vertegenwoordigers van alle organisaties die in het kader van Vensters met ons samenwerken: OCW, de Inspectie van het Onderwijs, DUO, Kennisnet. Ook mensen van Schoolinfo die het project voor de PO-Raad uitvoeren. Maar er waren ook veel leden van de PO-Raad; vooral daardoor was ik blij verrast. Het geeft de betrokkenheid van de leden bij Vensters aan, oftewel: Vensters is hún eigendom.

Vensters PO is méér dan een website. Het is tot stand gekomen in gesprek met talloze bestuurders en schoolleiders. De vraag óf Vensters er zou komen, stond niet ter discussie. Wel de vraag hóe. Als je maximaal transparant wil zijn, welke informatie stel je dan allemaal beschikbaar? Welke informatie is van belang voor ouders, gemeenten en andere belanghebbenden? Welke informatie is zinvol voor schoolbesturen in het kader van een benchmark? Hoe maak je de onderwijskwaliteit van een school zichtbaar? Nu worden ook de eindscores opgenomen, maar straks veel meer indicatoren: ouder- en leerlingtevredenheid, sociale opbrengsten, enz. Veel gegevens ook die niet op centraal niveau beschikbaar zijn, bijvoorbeeld bij DUO of de onderwijsinspectie, maar door de scholen zelf aangeleverd moeten worden. Zo’n intensief proces, met betrokkenheid van velen, is op zichzelf al van waarde. Het is een onderdeel van de professionele ontwikkeling van onze sector.

Belangstelling

Er waren niet alleen veel mensen ter plekke aanwezig bij de lancering van Vensters, ook van een afstand keken veel mensen toe.  Veel media besteedden aandacht aan Vensters.NOS, Trouw, NRC Handelsblad, noem maar op. Het was goed om te zien dat al op de eerste dag zo’n tachtigduizend bezoekers de website hebben aangeklikt. En we waren ongelooflijk blij met het feit dat na twee dagen al duizend scholen hadden ingelogd.

Om eerlijk te zijn: die belangstelling hadden we ongetwijfeld mede te danken aan het rumoer rond de ranking die RTL had ontworpen. Dat zal hebben bijgedragen aan de actieve opstelling van ons veld bij Vensters, waardoor we laten zien dat we wel degelijk transparant willen zijn over onderwijskwaliteit, schoolgegevens en eindtoetsscores. Maar dan op ónze manier. We laten een breder palet zien aan informatie, omdat we van mening zijn dat kwaliteit méér is dan de gemiddelde uitslag van de Cito-eindtoets. En we waren er trots op dat staatssecretaris Dekker bij de behandeling van de Onderwijsbegroting verwees naar Vensters PO in de toekomst, toen de Kamer vroeg naar het zichtbaar maken van bredere onderwijskwaliteit dan alleen taal en rekenen.

De kern van Vensters is dat de sector zelf de regie heeft gepakt en zelf zijn kwaliteit zichtbaar maakt. Die regie is wat onze leden steeds meer van ons verwachten. Dat is ook de teneur die wij willen in een eventueel nieuw bestuursakkoord dat Staatssecretaris Dekker met de PO-Raad wil sluiten.  Sander Dekker heeft natuurlijk ook zijn ambities met het PO en zal de Tweede Kamer moeten laten zien dat de extra gelden die door het herfstakkoord beschikbaar zijn gekomen, goed bestemd zijn. Dat begrijpen we. Wij zijn er van overtuigd dat de sector toe is aan een volgende stap om tot een brede kwaliteitsslag te komen. De vraag is dan wat het verschil maakt. Hoe kunnen schoolbesturen een eigen ambitieuze verbeteragenda opstellen en ook gezamenlijk de sector verder brengen? Wat ons betreft komt er een akkoord dat schoolbesturen en hun scholen ondersteunt bij hun verbeteragenda’s.  Het zijn weer spannende tijden ….

Simone Walvisch