Spannende weken

Simone WalvischWe gaan spannende weken tegemoet. Op 1 maart zal het CPB met nieuwe cijfers komen over hoe ons land ervoor staat. Daarna gaan de coalitiepartijen drie weken in het Catshuis in afzondering om op basis van die cijfers te onderhandelen over een nieuw soort regeerakkoord. Het is de vraag wat dat voor gevolgen heeft voor het primair onderwijs.

Gelukkig hebben we afgelopen week een schot voor de boeg kunnen geven. Vorige week maandag opende De Volkskrant met een verhaal over de uitstroom van leraren in het PO door stapeling van de bezuinigingen. In 2011 zijn 6535 personen uitgestroomd (cijfer ABP), terwijl de prognose voor 2011-2012 op basis van leerlingenaantallen is dat er 1065 FTE minder nodig zou zijn. De feitelijke uitstroom kan dus niet alleen liggen aan de leerlingenkrimp.

Voorpaginawaardig 

De kern van onze redenering werd in De Volkskrant goed weergegeven: schoolbesturen zien zich al jaren geconfronteerd met stijgende lasten die niet gecompenseerd worden. Ik ben blij dat De Volkskrant die aanvankelijk alleen een achtergrondartikel wilde publiceren, heeft besloten dat deze uitstroom van opgeleide leraren voor het PO-veld voorpaginawaardig nieuws is. En vele media hebben dit nieuws opgepakt. Laten we hopen dat de aandacht voor de moeilijke financiële positie van het PO de gesprekken in het Catshuis over een nieuwe ronde bezuinigingen in positieve zin beïnvloedt.

Staking op 6 maart

De bezuinigingen op Passend onderwijs komen er dan nog aan. Die zullen een extra klap zijn voor de sector. Ook hier gaat het om verlies van expertise en werkgelegenheid, en vooral ook om de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor elk kind.

Begin maart komt het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Tweede Kamer. De vakbonden hebben opgeroepen tot een staking op 6 maart. De PO-Raad steunt als werkgeversorganisatie het actiemiddel staking niet. Maar we hebben wel begrip voor de eisen. Hierin zijn we altijd duidelijk geweest: JA voor Passend onderwijs, NEE tegen de bezuinigingen. We horen uit het veld dat er onder het onderwijspersoneel veel animo is voor de staking, zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs. Voor ons is het zaak dat de besturen hierop voorbereid zijn. Onze infodesk ontvangt veel vragen van de leden over hoe zij hiermee om moeten gaan; de leraren van het primair onderwijs hebben in het verleden zelden naar het stakingsmiddel gegrepen.

Het CPB maakt op 1 maart de laatste cijfers bekend. De toelichting op de cijfers volgt pas op 20 maart , de dag van de presentatie van het definitieve Centraal Economisch Plan 2012, inclusief de verkenning tot en met 2015. Het worden spannende weken...