Tevreden?

Hoewel er de laatste weken al wat meer signalen uit het Haagse kwamen dat er wat te gebeuren stond rond de bezuinigingen op Passend Onderwijs, kwam vorige week woensdag (13 april) het bericht dat de minister deze wilde "verzachten" toch nog onverwacht. Een dag ervoor had de CDA-fractie de wens van hun leden om hier wat aan te doen, kenbaar gemaakt op het CDA-Congres van 2 april, nog naast zich neergelegd. Een dag later mocht de SGP scoren.

Ben ik er als bestuurder van de PO-Raad, met dit dossier als primair aandachtsgebied, blij mee? Tot op zekere hoogte wel. Natuurlijk hebben we in unieke samenwerking met de vakorganisaties en andere onderwijssectoren veel binnengehaald. Het Kabinet leek rigide vast te houden aan zowel het tempo van de invoering als de hoogte van de bezuinigingen en leek doof voor alle acties. De voornaamste "winst" van de brief van de minister zit dan ook in de tijd. De enorme druk om deze onmogelijke opdracht uit te voeren is er nu wat af en hopelijk gaat een groot aantal collega's in met name het (voortgezet) speciaal onderwijs iets meer ontspannen de zomervakantie in dan vóór 13 april. Maar ben ik nu ook echt tevreden? De 300 miljoen bezuiniging blijft, weliswaar gefaseerd, nog steeds onverkort op de rol staan. Met alle gevolgen van dien. Daarnaast worden de bezuinigingen een vol schooljaar doorgeschoven, maar de stelselwijziging gaat wel gewoon door per 1 augustus 2012. En daar zal de schoen blijven wringen. Zijn de nieuwe regio's dan al bekend? En is de bestuurlijke inrichting daarvan dan gereed? Hoe staat het met de toewijzing van zorg aan leerlingen vanaf dat moment? Hoe gaan financiële stromen lopen? Talloze vragen kunnen in dit kader nog gesteld worden, te veel om tevreden te kunnen zijn. En dat zou ook gek zijn: door alle betrokkenen, met het onderwijsveld voorop, is steeds aangegeven dat twee factoren een goede en verantwoorde invoering van de stelselherziening ernstig bedreigden: de invoeringsdatum van 1 augustus 2012 en de bezuinigingen. De bezuinigingen zijn niet verdwenen maar worden gefaseerd doorgevoerd, aan de zorg rond de invoeringsdatum van het stelsel is geen gehoor gegeven. Tevreden achterover leunen lijkt mij dus niet echt aan de orde. Wij gaan opnieuw aan de slag!

Wim Ludeke