Toekomst

Als bestuur van de PO-Raad hebben we ons de afgelopen week ernstig zorgen gemaakt over mogelijke bezuinigingen in het onderwijs, als gevolg van de economische recessie. Het coalitieakkoord van de regering ter bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis kende een aantal onduidelijkheden en navraag bij OCW leverde geen heldere antwoorden op. Daarom hebben HBO-raad, MBO Raad, VO-raad en PO-Raad een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd: wat zijn de effecten voor de leraarsalarissen van een algemene nullijn? Moeten de onderwijssectoren de verhoging van de ABP-premie uit hun eigen budget betalen?

In de kranten, op radio, televisie en in de politiek kreeg de brandbrief de nodige aandacht. Een gezamenlijke brief van de vier sectorraden is dan ook geen alledaags gebeuren. Minister Plasterk stuurde al de volgende dag een brief naar de Tweede Kamer met een reactie op onze zorgen. Op een aantal punten heeft hij een duidelijke en bevredigende uitleg gegeven, maar ook in zijn brief zitten nog onduidelijkheden. Onze zorgen voor de toekomst van het onderwijs zijn dus nog niet allemaal weggenomen.

Vorige week donderdag nodigde de Tweede Kamer ons als sectororganisaties uit, evenals de onderwijsvakbonden en de leerling- en studentenorganisaties voor een gesprek over onze brandbrief. Kete Kervezee heeft daar namens de vier sectororganisaties naar voren gebracht dat eventuele bezuinigingen op het onderwijs nadelig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe generaties. De voorzitters van de collega-sectorraden gaven een toelichting op de financiële gevolgen voor hun sector. Deze week praat de Tweede Kamer met Minister Plasterk over de gevolgen van de kredietcrisis voor de onderwijsbegroting. We zijn blij met de aandacht van de politiek voor het onderwijs; dat is ook steunend voor alle mensen die het werk doen in de scholen.

We hopen dat in de Tweede Kamer helder wordt dat er geen ‘sluipende bezuinigingen’ voor het onderwijs in de pen zitten. Als PO-Raad hebben we juist gepleit voor investeringen in het onderwijs, zoals in een gezond binnenklimaat in onze schoolgebouwen. Daarvoor heeft het kabinet wel middelen beschikbaar gesteld in het kader van de bestrijding van de kredietcrisis. Maar we weten nog niet hoeveel geld daarvan voor het po bestemd is en hoe die middelen worden ingezet. Ook dat moet de komende tijd duidelijk worden.

Met het bestuur en de medewerker van de PO-Raad hebben we deze week ook naar de toekomst gekeken. We werken aan een meerjaren agenda voor het primair onderwijs. Op onze algemene ledenvergadering van 4 juni aanstaande willen we die agenda met onze leden bespreken. Ondertussen blijven wij ook bezig om onze organisatie zo in te richten dat we de belangen van de sector primair onderwijs maximaal kunnen dienen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen daarvan profiteren, zodat zij het beste onderwijs krijgen voor hun toekomst.

Als u vragen hebt aan de PO-Raad, kunt u mailen naar info@poraad.nl

Simone Walvisch, bestuurslid