Vakmanschap

Op de internationale Dag van de Leraar, dinsdag 5 oktober jongstleden, heb ik met veel plezier even op de stoel van de leraar gezeten. Ik heb namelijk les gegeven aan groep 2 van de Prinses Julianaschool in Rotterdam. Na het vertellen van een verhaal over de Bijzondere dag van Kikker, heb ik met de kinderen een gedragspatroongrafiek gemaakt. Hierin hebben we de verschillende emoties van Kikker naast elkaar gezet, zodat we een overzicht kregen van de loop van het verhaal. De kinderen deden het geweldig. Goed om weer eens te ervaren wat een mooi beroep het is om leraar te zijn!

Tussen wal en schip
Het is de vraag of het beroep van leraar in de toekomst ook zo mooi blijft. In het nieuwe regeerakkoord staan een paar voornemens, die veel in het onderwijs zullen veranderen. Op de eerste plaats maak ik me ernstig zorgen over de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. Dit kan grote gevolgen hebben voor het gehele primair onderwijs.

De budgetten voor het speciaal onderwijs zijn al bevroren op het niveau van 2008, terwijl het aantal kinderen alleen maar is toegenomen. Een verdere bezuiniging heeft tot gevolg dat de groepen in het speciaal onderwijs groter worden. En in het ergste geval kan het er zelfs toe leiden dat het speciaal onderwijs haar deuren moet sluiten voor nieuwe kinderen. Het kind raakt tussen de wal en het schip.

Op die manier wordt ook het reguliere basisonderwijs getroffen: zowel de kinderen die eigenlijk beter op hun plaats waren in het speciaal onderwijs, als de overige kinderen. En voor de leraren neemt de werkdruk verder toe. Ze moeten grotere groepen draaien in het speciaal onderwijs of krijgen groepen in het basisonderwijs met meer leerlingen die speciale aandacht nodig hebben.

Een scherp mes
De bezuinigingen van 300 miljoen euro snijden als een scherp mes door onze onderwijssector. We kunnen niet bedenken hoe onze schoolbesturen met hun organisatie een bezuiniging van 15 tot 20 % van hun budget in twee jaar tijd moeten opvangen. Daarnaast weet ik niet hoe we kunnen doorgaan met de invoering van Passend onderwijs.

Het is een omgekeerde wereld: Passend onderwijs is noodzakelijk om kinderen de juiste plek te bezorgen in ons onderwijs, maar ook om de kosten in de hand te houden. Dé voorwaarde voor Passend onderwijs was dat de leraren in het regulier onderwijs goed toegerust zouden worden voor hun complexere taak. En nu zouden we dat moeten realiseren met 300 miljoen minder? We gaan daar zo spoedig mogelijk over praten met de nieuwe verantwoordelijke bewindspersoon.

Minister en één staatssecretaris
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt in het nieuwe kabinet geleid door minister Marja van Bijsterveldt (CDA) en staatsecretaris Halbe Zijlstra (VVD). We hopen snel te horen welke werkverdeling ze gaan hanteren, zodat we kunnen gaan praten over onze bezwaren en zorgen met betrekking tot het regeerakkoord en de leerlingen in het primair onderwijs.

Samen met andere onderwijsorganisaties, zoals de vakbonden en ouderorganisaties willen we aan de Tweede Kamer en aan het kabinet duidelijk maken dat deze bezuinigingen veel te drastisch zijn. We moeten van ons laten horen, voordat de Tweede Kamer de begroting voor onderwijs behandelt (het Kamerdebat staat gepland voor de week van 8 november). U hoort binnenkort van ons hoe we dat willen aanpakken en hoe u dit kan ondersteunen.

René van Harten