Vijf jaar PO-Raad!

Kete KervezeeVoor alles wens ik u een gezond 2013. Ik hoop dat het een creatief en effectief onderwijsjaar wordt. Het jaar begint met het vijfjarig bestaan van de PO-Raad (op 22 januari). Vijf jaar geleden begonnen we in De Rijtuigenloods in Amersfoort. De Varrolaan was nog een lege verdieping met een paar schotten. Er is daarna veel gebeurd. De sector is volop in de weer met professionalisering en de PO-Raad maakt een volgende stap naar de toekomst. Op naar de tien jaar als krachtige belangenbehartiger voor het primair onderwijs!

Over de vernieuwing van de PO-Raad (PO-Raad 2.0) nemen we belangrijke beslissingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 januari. De leden van de PO-Raad beslissen over de nieuwe voorzitter, het algemeen bestuur en nieuwe statuten. Net voor de kerstvakantie heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt dat ze Rinda den Besten voordraagt als nieuwe voorzitter. Ik heb haar de afgelopen jaren regelmatig getroffen in haar functie als wethouder van de gemeente Utrecht. Ik heb haar leren kennen als een capabele bestuurder, die staat voor de inhoud. In Utrecht is ze veel in de wijken te zien. Het belang van de jeugd en hun ouders gaat bij haar voor partijpolitieke belangen.

Op 22 januari komt ook staatssecretaris Dekker praten met de leden van de PO-Raad. Het bestuur van de PO-Raad heeft begin december een goed kennismakingsgesprek met de staatssecretaris gehad. De staatssecretaris wil graag ook met onze leden praten over de ambities voor de sector en de voorwaarden waaronder scholen en schoolbesturen dat waar kunnen maken. Ik hoop dat u allemaal naar de ALV komt en wij ontvangen graag uw vragen voor de staatssecretaris.

Deze week zie ik de staatssecretaris ook op een expertmeeting, die hij samen met de kinderombudsman organiseert over pesten. Door enkele tragische gebeurtenissen is er de laatste tijd veel aandacht voor pesten. Alleen door blijvende aandacht aan dit probleem te geven, kunnen we de situatie verbeteren en kinderen een veilige omgeving geven. De staatssecretaris heeft een onderzoek aangekondigd en met verschillende experts op dit gebied gaan we kijken naar ervaringen en inzichten op dit gebied: hoe geven we leraren betere mogelijkheden om het pesten beter te bestrijden? Hoe betrekken we ouders hierbij?

Het uitwisselen van kennis en ervaringen is belangrijk bij de professionalisering van de sector. De komende maanden staan er dan ook weer veel bijeenkomsten voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders op de agenda. Veel inhoudelijke bijeenkomsten, maar ook een aantal beschouwende bijeenkomsten.

We beginnen het jaar met een grote naam: Pasi Sahlberg, directeur-generaal bij het Finse ministerie van onderwijs en professor aan de universiteit van Helsinki. Op donderdagavond 17 januari 2013 kunnen maximaal twintig schoolbestuurders uit het primair onderwijs aanschuiven bij een diner pensant met deze autoriteit op het terrein van onderwijsvernieuwing en schoolverbetering. Sahlberg is er erg op uit om zijn kennis te delen over hoe Finland van heel matig tot zo goed presterend onderwijs is gekomen. Er zijn nog enkele plaatsen voor het diner pensant beschikbaar, dus meldt u snel aan.

Van dinsdag 22 januari tot en met zaterdag 26 januari is in Utrecht de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). In de Jaarbeurshallen vinden we een actueel overzicht van producten en oplossingen voor het gehele onderwijs. Samen met Sjoerd Slagter (VO-raad) en Jan van Zijl (MBO Raad) zal ik op dinsdagochtend de NOT officieel openen. De PO-Raad heeft geen stand op de NOT, maar we verzorgen wel een dagelijkse workshops over Vensters PO (van 22 t/m 26 januari van 14:15 – 15:00 uur in de Irenezaal).

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in onze sector zijn er duidelijk steeds meer op uit om kennis te verzamelen, maar ook om kennis met anderen te delen. Daar word je beiden beter van. Ik hoop dat we aan het eind van 2013 kunnen constateren dat we met elkaar weer echt een stap verder zijn gekomen, zodat de leerlingen nog meer profiteren van onze gezamenlijke kennis en ervaringen.

Kete Kervezee,
Voorzitter PO-Raad