Vóór de leerling

Daar stonden we in Nieuwspoort, Den Haag. In een bomvolle zaal keek ik met alle anderen naar een scherm met het debat dat in de zaal naast ons werd gehouden. De andere zaal was al vroeg volgelopen, maar gelukkig konden veel mensen op deze manier het debat volgen. En samen konden we onze stem laten horen: tegen bezuinigingen op Passend onderwijs.

Protest
Met de vakbonden, ouderorganisaties en andere sectorraden zaten we op één lijn: de bezuiniging op Passend onderwijs is slecht voor Nederland. We wilden daar op dinsdag 9 november een inhoudelijk debat over voeren met Kamerleden. Veel meer mensen dan we durfden hopen grepen deze gelegenheid aan naar Nieuwspoort te komen. Dit was niet alleen een protest tegen de bezuinigingen, maar vooral een protest vóór de leerlingen!

Door de grote belangstelling hebben we mensen bij de deur moeten weigeren. Op last van de politie mocht er niemand meer naar binnen. Heel vervelend als je speciaal naar Den Haag bent gekomen om hierbij aanwezig te zijn. Onze verontschuldigingen naar deze mensen. Maar op het moment dat ik daar in de zaal naar het scherm stond te kijken, was ik vooral trots. Trots dat we zo massaal opkomen voor de leerlingen. Er was een grote betrokkenheid voelbaar in de zaal.

Politiek
Het was een schril contrast toen ik de dagen daarna het debat in de Tweede Kamer volgde. De Kamerleden praatten over het onderwijs, maar het ging niet echt over de leerlingen. Het was duidelijk dat het politieke ‘spel’ boven het onderwijsbelang ging.

De politici hadden de boodschap vanuit het veld desondanks wel opgepakt. Elke woordvoerder had de bezuiniging op Passend onderwijs tot een van de hoofditems uit zijn/haar bijdrage gemaakt. De oppositiepartijen hebben moties tegen de bezuinigingen ingediend en zelfs de regeringspartijen hebben moties ingediend voor duidelijkheid over de invulling van de bezuinigingen. Daarbij wordt wel meteen aangetekend dat met die motie de bezuiniging in ieder geval wel doorging.

Volgende stappen
Gezien alle politieke belangen hebben alleen moties het gehaald over de invulling van de bezuinigingen. Ik vind het teleurstellend dat andere politieke belangen zwaarder wegen dan de belangen van 1,6 miljoen leerlingen. Wij gaan ons met de andere organisaties beraden over volgende stappen. Hoe kunnen we de politici laten zien dat deze bezuinigingen ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaan, dat er meer kinderen op de wachtlijst komen en dat Nederland op deze manier niet de internationale top 5 haalt. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren in het primair onderwijs al te maken gehad met een paar sluipende bezuinigingen. We horen steeds vaker dat schoolbesturen worstelen om de begroting rond te krijgen en dat leraren de werkdruk zien toenemen. De rek op scholen is eruit. Met alle gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Over een paar jaar wordt dat pijnlijk duidelijk, maar daar kunnen en mogen we niet op wachten. Op onze ALV gaan we bespreken hoe we verder gaan met ons protest. We vechten door, vóór de leerlingen.

Simone Walvisch