Welverdiende vakantie?

Het eind van het schooljaar is altijd een mooi moment om even terug te kijken. De PO-Raad bestaat nu 2½ jaar. We hebben de eerste fase van opbouw achter de rug. Als we de stand van zaken opmaken, dringen vragen zich op als: is de PO-Raad er in geslaagd om een goede positie te verwerven, binnen de sector en in het krachtenveld? Weten de media de PO-Raad te vinden? Is het ons gelukt om de positie van het primair onderwijs te versterken?

Ambities
Wij hebben al best veel bereikt in die eerste jaren. Een goed voorbeeld daarvan was in juni de presentatie van de Kennis & Innovatie Agenda (KIA-agenda) door Alexander Rinnooy Kan. De KIA is onderdeel van het landelijk Innovatieplatform, onder voorzitterschap van de minister-president. Bij die gelegenheid noemde Rinnooy Kan het primair onderwijs. Hij prees ons, omdat we het aandurven om concrete, ambitieuze doelstellingen te formuleren. De ambitie van onze sector is om het aantal leerlingen met een taal- of rekenachterstand op het eind van groep 8 te halveren haalde alle kranten. Eind mei hadden we al een manifest uitgebracht waarin de ambities om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, ook duidelijk naar voren komen. Voor deze ambities vragen we van het nieuwe kabinet voldoende ruimte en voldoende investeringen. Het was voor het eerst dat het primair onderwijs een dergelijk krachtig geluid liet horen. We hebben er veel positieve reacties op gekregen, zowel van onze leden als van de politiek en het ministerie van OCW.

Opbrengsten
De PO-Raad heeft inmiddels een duidelijke positie bij de politiek en het ministerie. Dat komt ook omdat we nu 808 leden hebben (65% van de schoolbesturen, die onderwijs verzorgen voor ruim 85 % van de leerlingen). We zijn veruit de grootste onderwijssector. De 2½ jaar dat de PO-Raad bestaat heeft de sector ook wat opgeleverd: er komt een bestemmingsbox met middelen (24 miljoen) voor innovatieve doeleinden, in 2009 kwam er 100 miljoen euro beschikbaar voor het binnenklimaat van scholen, de onderwijshuisvesting staat op de agenda, passend onderwijs zit op een goed spoor en we hebben een Code goed bestuur PO. Alles dankzij of mede dankzij de PO-Raad.

Verbindingen
De PO-Raad is steeds meer zichtbaar in de media. We zijn 2½ jaar geleden bewust bescheiden begonnen. We hadden toen nog minder dan de helft van de schoolbesturen achter ons en waren nog in opbouw. Ondertussen hebben we recht van spreken en dat doen we dan ook. We zijn er niet direct op uit om de media te zoeken door allerlei tegenstellingen uit te vergroten. We zoeken in de eerste plaats de verbindingen, met onze leden, maar ook met andere organisaties die gericht zijn op onze kinderen en kleinkinderen. Het onderwijs voor de leerlingen staat steeds voorop.

Bezuinigingen
Er zijn echter ook dingen niet gelukt. De bezuinigingen van 1% op de lumpsum (onder de noemer van bestuur en management) en op de groeiregeling gingen ondanks ons protest toch door. Van de schoolbesturen krijgen we te horen dat de effecten van de verschillende bezuinigingen, zowel landelijke als plaatselijke bezuinigingen, nu voelbaar worden. De PO-Raad gaat die effecten zichtbaar maken. Met onze protesten hebben we wel een sfeer geschapen waardoor vrijwel alle partijen in verkiezingstijd riepen dat ze niet op onderwijs willen bezuinigen. Maar we zijn daar niet helemaal gerust op. In de programma’s van de VVD en het CDA staan bijvoorbeeld forse bezuinigingen op de zorgmiddelen. Deze bezuinigingen bedreigen de gehele sector en maken invoering van passend onderwijs vrijwel onmogelijk. Wij zullen ons er heftig tegen verzetten.

Kwaliteit
Belangrijk is dat we in onze omgeving steeds meer resultaten horen van de ingeslagen weg. Goed onderwijs voor elk kind staat centraal en de leerlingen profiteren daar werkelijk van. Ruim 2.200 scholen doen mee aan kwaliteitsprojecten en zien de resultaten van de leerlingen verbeteren. We zien ook een enorme belangstelling voor de conferenties waarin het leren-van-elkaar centraal staat. De leden van de PO-Raad zijn bereid zich te binden aan gezamenlijke afspraken over onderwijskwaliteit en elkaar daarover aan te spreken. We investeren in de doorgaande lijnen vanuit de kinderopvang en naar het voortgezet onderwijs.

Succes
Het succes van de PO-Raad bestaat voornamelijk uit de successen van alle mensen die elke dag hard werken in het primair onderwijs. Na de vakantie gaan alle schoolbesturen, schoolleiders en leraren weer verder om onze sector verder te verbeteren en te professionaliseren. Maar nu mogen zij allemaal genieten van het succes en een welverdiende vakantie. Wij wensen iedereen een mooie zomer en we hopen jullie in augustus weer veilig terug te zien voor een nieuw schooljaar met nieuwe uitdagingen.

het bestuur van de PO-Raad

Kete Kervezee, voorzitter
Simone Walvisch
René van Harten