Wim Ludeke: ALV

En wederom troffen wij elkaar. Niet in het vertrouwde Antropia, waar de ramen en deuren scheef en de kroketten antroposofisch verantwoord zijn, maar in het Utrechtse Hotel Mitland. Eigenlijk maakt de accommodatie niet zoveel uit, het gaat om de inhoud. En die was er weer. Natuurlijk met de prikkelende inleiding van Frank Kalshoven, die zich deze morgen voorgenomen had om de dames en heren schoolbestuurders van het primair onderwijs in Nederland eens even flink de oren te wassen over een aantal heikele thema's. Hoezo geld tekort? De enige sector waarop niet bezuinigd wordt! Hoezo kwaliteitsverhoging als onderdeel in het Bestuursakkoord? Hebben jullie er nu nog niet voor gezorgd dat die op orde is? Kortom, stop eens met zeuren en ga aan de slag was, wellicht ietwat kort samengevat, zijn boodschap. En dan toch nog inspirerend zijn; het tekent de kwaliteit van Kalshoven.

Een belangrijk onderwerp op de agenda was de raadpleging van de leden over de voortgang van het veranderingsproces van onze brancheorganisatie. Op de vorige ALV had u als leden al een akkoord gegeven op de voorgestelde weg om de PO-Raad toekomst-proof te maken: de bestuurlijke aanpassing van onze vereniging. Eind november lag er in dit kader een ander gevoelig thema voor: hoe geven wij de samenwerking met diverse partners, w.o. de zogenaamde profielorganisaties, nu precies vorm? Het uitgangspunt van de PO-Raad is daarin steeds geweest dat wij een vereniging voor iedereen willen zijn om vanuit dat perspectief niet alleen de belangen van alle schoolbesturen, maar ook alle leerlingen optimaal te kunnen behartigen. Een dergelijke keuze dient in onze ogen een onvoorwaardelijke te zijn, waarin er geen concessies gedaan moeten worden aan institutionele of organisatorische belangen. Samenwerking met relevante partners? Ja, altijd, mits deze complementair is aan ons uitgangspunt. 

U bent helder geweest in hoe u daarover denkt. Met overgrote meerderheid gaf u ons aan deze ingeslagen weg te onderstrepen. En dat was vanachter de tafel erg prettig om te constateren. Om twee redenen. Enerzijds gaf u ons daarmee uw vertrouwen in de richting die wij met elkaar in willen gaan. Anderzijds was het, als ik daarmee even uit de school mag klappen, voor ons ook een opluchting. De opluchting dat wij als bestuur en bureau klaarblijkelijk goed hebben ingeschat hoe u over deze zaken denkt en wat u in dat kader van uw bracheorganisatie verwacht. Erg prettig om dat te mogen constateren. We zijn er klaar voor. Op naar de PO-Raad 2.0, een dynamische en leden-gerichte organisatie met maar één missie: met elkaar het primair onderwijs nóg beter maken.

Hele prettige feestdagen gewenst!

Wim Ludeke