Wim Ludeke: Spannend jaar

Wim LudekeMet de herfstvakantie alweer in zicht is het wellicht een beetje vreemd om nog enige aandacht te besteden aan het schooljaar 2012-2013: dat loopt immers alweer een tijdje. Toch voel ik die behoefte en dan is dat de geneugte van een columnist: je schrijft waar je zelf zin in hebt. Waarom ik die behoefte heb? Omdat het voor het onderwijs toch een redelijk spannende tijd is en dat geldt zeker voor het eerste kwartaal.

Allereerst hebben we natuurlijk te maken met het formeren van een nieuw kabinet. De huidige besprekingen tussen VVD en PvdA zullen door velen, maar zeker door onderwijsmensen met meer dan gemiddelde aandacht worden gevolgd. Wie gaat wat doen? Welke kleur heeft straks onze hoogste baas? Langstudeerboete, forensentaks, eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en liggeld voor zieken nu al via een deelakkoord van de baan en, jawel, 100 miljoen extra naar startende leraren. Maar krijgen we daar straks als onderwijs de rekening niet voor gepresenteerd? Staat er in een niet nader te noemen partijprogramma niet het voorstel om alsnog 200 miljoen op Passend Onderwijs te bezuinigen? Hoe gaat het met de nullijn voor de onderwijssalarissen; blijft die opnieuw gehandhaafd? Vragen, waar op dit moment nog geen antwoorden te geven zijn en die ons lichtelijk onrustig en onzeker maken. En dan nog het dossier Passend Onderwijs: op het moment dat u deze zin leest bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel, danwel heeft het net besproken. Hoe kritisch zijn onze senatoren op dit thema? Dusdanig kritisch dat het voorstel terug gaat naar een nog niet geformeerde Tweede Kamer? Hetgeen zeker weer een jaar vertraging t.a.v. de invoering met zich meebrengt? En dan wellicht niet direct voor nu, maar hoe zal het dit schooljaar in financieel opzicht gaan met onze scholen? Gaan er inderdaad vele besturen omvallen omdat de bodem van de kas bereikt gaat worden? Zet de krimp verder door en met welke consequenties?

Het moge duidelijk zijn: hoewel we inmiddels wel wat gewend zijn binnen het onderwijs zijn er vele collega's die dit schooljaar met enige zorg tegemoet zien. Terecht? Zeker. En zo voelt het ook voor de PO-Raad. Nóg nadrukkelijker dan voorheen zullen wij ons maximaal dienen in te zetten voor onze leden. In de belangenbehartiging richting Den Haag, maar ook in de ondersteuning van de besturen die het niet zo makkelijk hebben. Een eerste aanzet daartoe heeft u als leden op de laatste ALV al gegeven door akkoord te gaan met de voorgestelde herstructurering van de bestuursstructuur van de PO-Raad. Een structuur waarin de leden nóg dichter op het beleid komen te zitten en dat is goed. Zo komen we dit schooljaar absoluut op een goede manier door. Samen, met en voor elkaar.

Wim Ludeke