Weblogs

  • Afgelopen week hebben we met de leden van de Raad van Toezicht de agenda en stukken voor de komende Algemene Ledenvergadering besproken. De ledenvergadering vindt plaats op 4 juni aanstaande in Utrecht. Via onze website kunt u zich al aanmelden voor deze vergadering.

  • Als bestuur van de PO-Raad hebben we ons de afgelopen week ernstig zorgen gemaakt over mogelijke bezuinigingen in het onderwijs, als gevolg van de economische recessie. Het coalitieakkoord van de regering ter bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis kende een aantal onduidelijkheden en navraag bij OCW leverde geen heldere antwoorden op. Daarom hebben HBO-raad, MBO Raad, VO-raad en PO-Raad een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd: wat zijn de effecten voor de leraarsalarissen van een algemene nullijn? Moeten de onderwijssectoren de verhoging van de ABP-premie uit hun eigen budget betalen?

  • ‘Onderwijs lijkt op bedrijfsleven’ kopte Trouw in de krant van zaterdag 28 februari jl. De krant baseert zich daarbij op een onderzoek van de AOB. Je houdt een half jaar de personeelsadvertenties in de gaten en de self-fulfilling prophecy blijkt wonderwel te kloppen. Dat spreekt voor zich als je mentale model in beton is gegoten: je zou dan alleen maar een bijdrage aan goed onderwijs kunnen geven als het krijt aan je vingers zit. Tussen de regels door lees je een waarheid over het basisonderwijs, die de indruk wekt dat de beeldvorming nog altijd bepaald wordt door de eigen ervaringen op de ‘lagere school’ van lang geleden.

  • Precies op de eerste verjaardag van de PO-Raad werd op 22 januari j.l. de eerste algemene ledenvergadering van 2009 gehouden in Hotel Midland te Utrecht. De opkomst van de leden was hoger dan verwacht, gelukkig. Tijdens de vergadering werd een aantal cruciale punten naar voren gebracht door de aanwezigen, zoals onduidelijkheid over de begroting 2009, en kwamen er interessante discussies los, onder andere over het concept Beleidsagenda. Men deelde het belang van het thema ‘governance’ voor de sector en voor de PO-Raad.

Pagina's