Weblogs

  • Precies op de eerste verjaardag van de PO-Raad werd op 22 januari j.l. de eerste algemene ledenvergadering van 2009 gehouden in Hotel Midland te Utrecht. De opkomst van de leden was hoger dan verwacht, gelukkig. Tijdens de vergadering werd een aantal cruciale punten naar voren gebracht door de aanwezigen, zoals onduidelijkheid over de begroting 2009, en kwamen er interessante discussies los, onder andere over het concept Beleidsagenda. Men deelde het belang van het thema ‘governance’ voor de sector en voor de PO-Raad.

Pagina's