Weblogs

  • De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de voortgang van het Techniekpact. Onderwijsorganisaties, overheid en bedrijven spraken daarin af dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden. Om deze doelstelling te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat stellen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact.

  • Na een herfstachtige dag ligt het speelplein naast de school waar ik werk bezaaid met bladeren en takken. Met name de takken nodigen kinderen uit tot spel en het opzoeken van grenzen. Dat varieert van speerwerpen tot Oosterse vechtkunsttaferelen. Afgelopen week was het raak: tijdens een dergelijk gevecht kregen twee kinderen het letterlijk met elkaar ‘aan de stok’. Kind overstuur, leerkrachten met elkaar in beraad.

  • Vorige week donderdag werd - aan de hand van het advies van platform Onderwijs2032 - met experts, leraren schoolbestuurders en politici een debat gevoerd over wat voor onderwijs de leerlingen van nu nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst. Eén van de conclusies was dat er veel zinnige zaken in het advies staan. Het platform heeft een uitgebalanceerd advies uitgebracht. De hamvraag is wat er nou mee gaat gebeuren. Hoe worden de uitkomsten van het platform richtinggevend voor het onderwijs?

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze eerste blog vergelijkt Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep, het werken naar een moderner bekostigingsmodel met de oefening op de balk van Sanne Wevers op het WK turnen in Glasgow. 

  • Onlangs presenteerde de Radboud Universiteit een onderzoek waaruit bleek dat het goed is voor de relaties in de klas als leerlingen een paar keer per jaar van plek wisselen. Het liefst zo, dat kinderen die elkaar niet liggen of nog niet goed kennen, dicht bij elkaar in de buurt komen zitten. Voor de meeste leerkrachten zal dat inzicht weinig verrassend zijn. Maar doe je het ook echt? Je moet er wel stevig voor in je schoenen staan lijkt me. Het zal je immers niet louter dankbaarheid opleveren van ouders en leerlingen.

  • Afgelopen zomervakantie sprak ik met Fabrice, een Franse wijnhandelaar, over zijn werk. Opvallend genoeg hoorde ik veel gelijkenis met mijn rol als bovenbouwleerkracht en mijn omgang met ICT in de klas:  ‘Ieder wijnjaar is anders en vraagt om een nieuwe zoektocht. De ene wijn is namelijk niet de andere wijn. Door invloeden kan een wijn anders smaken. Zo zijn er goede jaren en magere jaren’. Ik dacht aan het begin van een nieuw schooljaar.

  • Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Daar stond ik dan als een Oscarwinnaar op het podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg. ‘Namens de basisscholen van Nederland’ mocht ik in november 2014 een Big Brother Award in ontvangst nemen. Deze prijs, georganiseerd door digitale burgerrechtenwaakhond Bits Of Freedom, werd uitgereikt vanwege zorgen over de privacy van leerlingen. RTL Nieuws had namelijk onthuld dat een grote hoeveelheid leerlingengegevens, zonder medeweten of toestemming van scholen, door educatieve uitgeverijen gebruikt zou kunnen worden voor commerciële doeleinden. Ik heb de prijs in dank aanvaard en de zaal verteld dat de PO-Raad het ziet als een aanmoediging om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale leermiddelen beter te borgen.

  • Een leerling die op een tweetalige basisschool heeft gezeten, wil je op de middelbare school niet bij nul laten beginnen met Engels. Een basisschoolleerling die de jaarstof voor driekwart beheerst, laten we een heel jaar overdoen. Voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat leerlingen nog vaak onnodig vertraagd of belemmerd worden tijdens de onderwijsovergangen.

  • We komen veel onterechte beelden tegen over schoolbestuurders in het primair onderwijs. Beelden gaan altijd een eigen leven leiden, dus ze zijn moeilijk te bestrijden. Toch wil ik op een aantal ingaan, in de hoop dat ik wat nuance kan aanbrengen. Eerlijk gezegd ben ik er steeds weer door verrast wanneer op basis van deze beelden snelle conclusies getrokken worden in de media, en soms zelfs door politici.

Pagina's