Weblogs

  • Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Daar stond ik dan als een Oscarwinnaar op het podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg. ‘Namens de basisscholen van Nederland’ mocht ik in november 2014 een Big Brother Award in ontvangst nemen. Deze prijs, georganiseerd door digitale burgerrechtenwaakhond Bits Of Freedom, werd uitgereikt vanwege zorgen over de privacy van leerlingen. RTL Nieuws had namelijk onthuld dat een grote hoeveelheid leerlingengegevens, zonder medeweten of toestemming van scholen, door educatieve uitgeverijen gebruikt zou kunnen worden voor commerciële doeleinden. Ik heb de prijs in dank aanvaard en de zaal verteld dat de PO-Raad het ziet als een aanmoediging om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale leermiddelen beter te borgen.

  • Een leerling die op een tweetalige basisschool heeft gezeten, wil je op de middelbare school niet bij nul laten beginnen met Engels. Een basisschoolleerling die de jaarstof voor driekwart beheerst, laten we een heel jaar overdoen. Voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat leerlingen nog vaak onnodig vertraagd of belemmerd worden tijdens de onderwijsovergangen.

  • We komen veel onterechte beelden tegen over schoolbestuurders in het primair onderwijs. Beelden gaan altijd een eigen leven leiden, dus ze zijn moeilijk te bestrijden. Toch wil ik op een aantal ingaan, in de hoop dat ik wat nuance kan aanbrengen. Eerlijk gezegd ben ik er steeds weer door verrast wanneer op basis van deze beelden snelle conclusies getrokken worden in de media, en soms zelfs door politici.

  • Dat het onderwijs niet statisch is, maar continu aan verandering onderhevig, mag duidelijk zijn. We willen onze kinderen opleiden voor de maatschappij voor morgen. En als de maatschappij van morgen niet meer gelijk is aan die van vandaag, is het niet meer dan logisch dat het onderwijs met de tijd moet meegaan. Met de dialoog over de kerndoelen van het onderwijs gaande en recente veranderingen als de komst van Passend Onderwijs in het achterhoofd, is het niet gek dat tegelijkertijd ook een andere discussie plaatsvindt. Namelijk die over het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. 

  • Ik ken een leerling die zonder het deskundige advies van haar school hoogstwaarschijnlijk een hele andere toekomst had gehad. Een rustige, slimme leerling – laten we haar Femke noemen - , had haar hele basisschoolcarrière lang moeite met toetsen. Na haar Cito-eindtoets kreeg ze dan ook een VMBO-advies. ‘Niets ervan’, dachten haar leraren die wisten wat ze in haar mars had en zich met succes inzetten om Femke in een hoger niveau te laten binnenstromen. Inmiddels is ze een uitstekende leerling in 2 vwo.

  • Een gemiddelde groep in het basisonderwijs telde in 2014 23,26 leerlingen. Om precies te zijn 0,04 kind minder dan een jaar eerder in 2013. Dat berekende de Dienst Uitvoering Onderwijs op basis van een steekproefonderzoek. DUO concludeerde uit die steekproef dat 0,04 kind verwaarloosbaar klein is en dat de groepsgrootte dus de afgelopen tijd stabiel is gebleven.  

  • Onderwijs en jeugdhulp vormen nog altijd te veel gescheiden werelden, ze zijn geen natuurlijke combinatie. Die twee werelden herkende ik al toen ik nog wethouder in Utrecht was en herken ik nog steeds als voorzitter van de PO-Raad.

  • De diversiteit in onze sector is enorm: diversiteit in omvang van schoolbesturen, in omvang van scholen, in denominaties, in onderwijskundige inrichting. Er zijn grote en kleine scholen, grote stads- en plattelandsscholen. Van de 1113 schoolbesturen in het PO zijn er 490 zogenoemde eenpitters, besturen met één school. Dat is 40 % van het totaal aantal besturen. Daarnaast zijn er 212 schoolbesturen met twee tot vijf scholen. Samen vormen deze kleinere besturen 63 % van het totaal.

  • Opgroeien is een ingewikkeld proces. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Het is een proces van groeien, vertrouwen krijgen, af en toe hard je neus stoten en leren van je fouten. Toen ik in de zomer terugkeek op het afgelopen schooljaar, zag ik dit ontwikkelproces ook duidelijk aan het primair onderwijs. Ze was toen al niet langer het kleine zusje in de onderwijsfamilie, maar een stuk volwassener geworden. Zelfbewuster en beschikkend over een grotere dosis zelfvertrouwen.

Pagina's