Nieuws

Banenafspraak is lastig te realiseren voor scholen

De sector overheid (waaronder ook het onderwijs valt) heeft vorig jaar het streefaantal nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking gehaald. De PO-Raad ziet echter dat het lastig is voor het primair onderwijs om de Banenafspraak te realiseren. Er zijn wel veel goede voorbeelden, maar de lat voor de scholen en schoolbesturen ligt erg hoog.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat het primair onderwijs binnen tien jaar 4.020 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert. Om in 2023 aan de taakstelling te voldoen, moet elk schoolbestuur zorgen voor 3,4% van de huidige formatie extra, ofwel ongeveer een arbeidsplaats voor de doelgroep per 29 fte.

Beter perspectief

Door de Banenafspraak krijgen mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief op een reguliere baan en kunnen ze beter meedoen in de samenleving. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen, een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

De PO-Raad ziet in de praktijk dat veel scholen moeite hebben met de Banenafspraak. Scholen hebben in de jaren 90 mensen aangenomen in instroom-doorstroom-banen (zogenaamde id-banen ofwel Melkertbanen). Toen de subsidie daarvoor wegviel, heeft een deel van de scholen deze mensen in dienst gehouden en kan nu niet opnieuw extra mensen aannemen. Het andere deel van de scholen lijkt huiverig om nu weer mensen aan te nemen die ze moeten ontslaan als het geld weer wegvalt.

Goede voorbeelden

De sector primair onderwijs is 'plat' en decentraal georganiseerd, veruit het grootste deel van de medewerkers 'staat voor de klas'. Slechts voor een klein deel van de taken kunnen banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Gezien de werkdruk in scholen is het ook lastig om begeleiding voor deze mensen te organiseren. De meeste schoolbesturen geven echter aan dat ze de Banenafspraak belangrijk vinden, omdat de doelgroep van de banenafspraak (ook onze leerlingen uit het speciaal onderwijs) de extra ondersteuning hard nodig hebben. Schoolbesturen doen dus hun best en er zijn verschillende goede voorbeelden.

Kijk voor voorbeelden op:

De PO-Raad ontvangt graag meer voorbeelden van invullingen van de Banenafspraak. Praktijkvoorbeelden brengen ideeën voor andere schoolbesturen en ze laten zien wat er allemaal gebeurt op dit gebied in de sector. U kunt uw voorbeeld sturen naar Harm van Gerven.

Meer informatie, linken naar handige bronnen en goede voorbeelden vindt u op de themapagina van de Banenafspraak.