Nieuws

Cyclus van vervangen in het primair onderwijs

Vervanging organiseren binnen het primair onderwijs is een hele uitdaging. De Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt ertoe dat de huidige manier van vervangen moet veranderen. De PO-Raad heeft, samen met haar leden, de stappen voor vervangen verder uitgewerkt in Cyclus van vervangen in het primair onderwijs

Voor de zomervakantie heeft de PO-Raad diverse bijeenkomsten georganiseerd rondom de implementatie van de Wwz. Op deze bijeenkomsten zijn verschillende stellingen voorgelegd aan de aanwezige schoolbestuurders en P&O-medewerkers. Welke nieuwe mogelijkheden kunnen er ontstaan voor het organiseren van vervanging als iedereen deels flexibel gaat werken? Hoe kunnen andere HR-thema’s in de organisatie helpen bij het organiseren van vervanging? Hoe kan ik de samenwerking met schoolbesturen voor het vervangingsbeleid aanpakken?

De opbrengst van de bijeenkomsten zijn gebundeld in de cyclus. In de cirkel staan de stappen van de cyclus die worden doorlopen, buiten de cirkel de overwegingen die hierbij een rol spelen. Vanwege de invoering van de Wwz wordt het organiseren van vervanging nu opnieuw ingericht en zal daarna periodiek bijgesteld worden. Het organiseren van vervanging blijft daarmee aansluiten bij de behoefte van de organisatie. 

Kijk voor meer informtie ook naar de handreiking voor vervangingsbeleid.

Downloads

37.15 kB