Nieuws

De Wnra en de aanzegplicht, hoe zit dat straks?

In het private arbeidsrecht is er een zogenaamde aanzegplicht. Een werkgever moet de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen of hij de tijdelijke arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Dit moet minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Deze aanzegplicht geldt vanaf 1 januari ook voor het openbaar onderwijs.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment is het arbeidsrecht ook van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs (en niet meer het ambtenarenrecht). Uitgangspunt is dat voor werknemers in het openbaar onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. Dit artikel gaat over de aanzegplicht bij tijdelijke contracten.

De aanzegplicht staat vermeld in artikel 7:668 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voorzetten, moet hij bij de aanzegging aangeven onder welke voorwaarden dat gaat gebeuren. Dat moet ook minimaal een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Houd je je als werkgever niet aan deze aanzegplicht dan eindigt de arbeidsovereenkomst alsnog op de einddatum. Je bent dan wel de werknemer een vergoeding schuldig van maximaal één maandsalaris.

Op deze regel is ook een uitzondering vastgelegd in de cao voor het primair onderwijs. Als er sprake is van een tijdelijk contact met uitzicht op vast, dan bedraagt de uiterlijke termijn van aanzegging 2 maanden in plaats van 1 maand voor het eindigen van het contract. Wanneer de werkgever nalaat deze aanzegging op tijd te doen, dan wordt de werknemer geacht te zijn benoemd in een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband.

De aanzegplicht is in het openbaar onderwijs van toepassing op alle medewerkers die na 1 januari 2020 indienst treden, maar ook op medewerkers van wie het tijdelijke contract afloopt na 1 januari 2020. Ook bij deze categorie medewerkers moet je als werkgever tijdig aanzeggen.

Van belang is om te melden dat de aanzegplicht niet geldt bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor minder dan zes maanden of als de einddatum niet vaststaat (zoals bij vervanging).

Heb je nog vragen over de aanzegplicht neem dan gerust contact op met de juristen bij de Helpdesk.

Meer weten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Lees hier de artikelen over de veranderingen voor het openbaar onderwijs.