Nieuws

Diverse kranten: 'Zieke docent schaadt tienduizenden kinderen'

Scholen hebben de afgelopen week noodgrepen moeten doen om zieke leraren op te vangen, meldt het Algemeen Dagblad. In zo'n duizend klassen ontstonden problemen, zo bleek uit reacties op een oproep van PO in Actie. Zij vroegen de leraren om een week lang alle problemen met afwezige leraren te melden.

In een reactie roept de PO-Raad de regering op voor het primair onderwijs zo snel mogelijk een uitzondering te maken op de ketenregeling van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De wet schrijft voor dat scholen een invaller al na drie keer invallen in twee jaar tijd (als is het maar een dag) in vaste dienst moeten nemen. Iedereen in vaste dienst nemen, is voor scholen echter onbetaalbaar. En dus kunnen ze niet steeds dezelfde leraar vragen in te vallen. Invallers op hun beurt kiezen liever voor vervangingswerk dat langer dan een paar dagen duurt omdat ze anders snel door hun contracten heen zijn. De Wwz maakt het vinden van invallers moeizaam of onmogelijk en dit wordt versterkt door het lerarentekort. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat het primair onderwijs een uitzondering krijgt op de Wwz. 'Het is zaak hier snel werk van te maken. Nu zijn leerling en leraar de dupe', zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad in de krant.